Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Lunds universitet ledigkungör minst en anställning som universitetslektor i handelsrätt. Inriktningen på anställningen/anställningarna är centrala handelsrättsliga frågor där det ekonomiska livets juridik är av betydelse. De områden vi särskilt identifierar som intressanta är central civilrätt såsom avtalsrätt och köprätt men också skatterätt, framförallt bolagsbeskattning.

Anställningen/anställningarna är på heltid och innebär tillsvidareanställning vid Lunds universitet, med placering vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomi­högskolan. Undervisning kan genom samarbeten även förekomma vid andra enheter inom Lunds universitet.

Institutionen för handelsrätt är en betydelsefull del av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vid institutionen bedrivs för närvarande grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom en rad rättsvetenskapliga ämnen, med särskilt fokus på regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt och som anställd vid institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för handelsrättslig forskning och utbildning. Institutionen förenar det stora lärosätets traditioner med dynamiken hos ett ständigt föränderligt ämne. Institutionen kännetecknas av en god och välkomnande miljö och ett intresse för handelsrättens roll i samhället. Vid institutionen, som har omkring 30 medarbetare, utbildas ca 500 studenter på helårsbasis.

Verksamheten vid Institutionen för handelsrätt bedrivs med särskilt fokus på det ekonomiska livets juridiska problem – och möjligheter. Vi har under många år haft en nära anknytning till omvärlden och samverkar med näringsliv och organisationer regionalt, nationellt och internationellt.

Ämnesområde
Handelsrätt med inriktning mot central civilrätt/förmögenhetsrätt eller skatterätt.

Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Hit räknas t ex avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. Utbildningsmässigt verkar lärare vid institutionen framförallt inom Ekonomihögskolans olika utbildningar inom ekonomi.

Den sökande skall kunna visa att han eller hon kan fungera som en självständig forskare och lärare inom handelsrätt med inriktning mot centrala civilrättsliga områden, såsom avtals- och köprätt, men också med inriktning mot skatterätt. Erfarenheter av och förmåga till samverkan med det omgivande samhället inom det handelsrättsliga området är meriterande för anställningen.

Det är av värde att den sökande kan söka externa forskningsmedel. Undervisningen avser framför allt svenska rättsförhållanden och bedrivs huvudsakligen på svenska språket, med svenska rättskällor i fokus. Undervisning, men också forskning, inom ämnet bedrivs i nära anslutning till andra discipliner, framför allt ekonomi.

Under de kommande åren strävar vi mot att ytterligare förstärka samarbetet mellan olika forskningsinriktningar och att bli en ännu tydligare del av Ekonomihögskolans kärnverksamhet. Ett uttalat mål är att erbjuda den främsta handelsrättsliga utbildningen i landet.

Behörighet och arbetsuppgifter
För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt visad pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den sökande ska kunna undervisa och handleda studentuppsatser i svensk rätt, på svenska språket. Undervisning vid institutionen bedrivs på såväl svenska som engelska.

Undervisningen inom grundutbildningen kommer i första hand huvudsakligen att avse grundläggande kurser (första och andra året) samt handledning på kandidatnivå. Lärarrollen innefattar även kursansvar och kursutveckling med avseende på såväl pedagogisk som materiell utveckling. Erfarenhet av kursplanering/kursansvar inom olika program på högskolenivå är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till den sökandes förmåga att attrahera forskningsmedel samt till förmågan att leda och driva forsknings- och utvecklingsprojekt.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid meriter inom områdena central civilrätt eller skatterätt. Särskild vikt kommer också att fästas vid förmåga att erhålla externa bidrag. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskole­pedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet.

Institutionen för handelsrätt är en liten institution som är beroende av ett gott samarbete mellan medarbetarna. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, engagemang och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och annan verksamhet vid Institutionen och Ekonomihögskolan. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du bör vara positiv, förtroendeskapande, strukturerad och självständig samt nyfiken.

För ytterligare information om bedömningsgrunder se dokumentet "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management", https://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Ansökan
Ansök genom att klicka på knappen "Logga in och sök jobbet" längst upp till höger i annonsen.

Ekonomihögskolan använder ett speciellt kvalifikationsportföljssystem för att dokumentera och beskriva meriter. Vänligen skapa din ansökan enligt dispositionen i dokumentet "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at Lund University School of Economics and Management", https://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare och bifoga den som tre separata PDF-filer (i rekryteringssystemet).

Ansökan ska vara inkommen senast den 31 oktober 2017.

Övrigt
Lund universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:
Docent Andreas Inghammar, prefekt Tel: 046-222 33 64 E-post: Andreas.Inghammar@har.lu.se

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2956
Kontakt
  • Andreas Inghammar, prefekt, Tel: 046-2223364,, E-post: andreas.inghammar@har.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-10-31

Terug naar vacatures