Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Den stora hadronkollideraren (LHC) vid CERN är världens kraftfullaste accelerator, och producerar reaktioner med de högsta energier tillgängliga i laboratorier. ATLAS (atlas.ch) är ett av de två experiment vid LHC, som utforskar den s.k. energigränsen. Under 2012 upptäckte vi Higgspartikeln, den enda komponent i Standardmodellen som tidigare ej påvisats. Standardmodellen tillsammans med den Allmänna relativitetsteorin beskriver dagens kunskap om naturkrafterna och materians byggstenar. Nu är forskningens tyngdpunkt att leta efter reaktioner som inte kan beskrivas av denna kunskap, att expandera vår kunskap och med det förhoppningsvis hitta svaren på några av naturens stora obesvarade frågor. Till exempel, vad är mörk materia? Varför finns inte lika mängd materia och antimateria? Är kvarkar och leptoner fundamental byggstenar, eller består de av mindre objekt? LHC kör nu vid rekordenergier och ATLAS samlar in stora dataset från reaktionerna som LHC producerar. Vi välkomnar en ny doktorand in i vår grupp för att delta i denna forskning.

Arbetsuppgifter

Denna tjänst är en del av INSIGHTS (Internationellt utbildningsnätverk för statistik för högenergifysik och för samhälle) Marie Curie Innovative Training Network; ett 4-årigt projekt för träning av 12 doktorander. INSIGHTS är ett samarbete mellan europeiska universitet och företag från Storbritannien (Royal Holloway University of London, University of Edinburgh), Italien (PANGEA, University of Naples, INFN), Nederländerna (NIKHEF), Tyskland (Max Plank Institute) Schweiz (CERN), Sverige (Lunds universitet) och Norge (Universitetet i Oslo). Konsortiet har världsledande forskare inom områden som statistik och högenergifysik och är inriktat på att tillämpa de senaste framstegen inom statistik och i synnerhet maskininlärning till partikelfysik.

Den gemensamma nätverksutbildningsaktiviteten baseras på flera händelser; Huvudevenemanget blir den första paneuropeiska skolan för avancerad statistik. Utbildningserfarenheten kommer att förbättras ytterligare av de praktikplatser som de nya doktorander kommer att genomföra vid olika noder och partnerorganisationer, varav de flesta är inom den privata sektorn. Utöver den vetenskapliga forskningen och utbildningen, kommer kompletterande utbildning (som kommunikation och förvaltning) att förbättra forskarnas karriärmöjligheter inom både den offentliga och privata sektorn.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. civilingenjör/magisterexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

För att uppfylla Marie Sklodowska-Curie rörlighetskriterier får du inte ha bott eller utfört din huvudverksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före startdatumet (korta vistelser som helgdagar och / eller obligatorisk nationell tjänst ska inte beaktas).

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet,
 • Den sökande måste ha erfarenhet av programmering (C++/Python).
 • Sökande måste ha ett stort intresse för att arbeta i en internationell miljö eftersom mycket av arbetet sker vid CERN och möjligtvis också vid andra internationella laboratorier.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet

Tillsättningen av den framgångsrike kandidaten kommer baseras på studieresultat från den grundläggande och avancerade nivån, kraven beskrivna ovan, och kapaciteten att tackla utmaningarna beskrivna i texten. Speciell vikt fästs vid examensarbetets kvalitét.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter (eller hellre att rekommendationsbrev skickas direkt av författarna, till PhD-position@hep.lu.se), kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ofullständiga ansökningar kommer ej behandlas! Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna om det är första steget i ansökandeprocessen!

Ansök här: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID: PA2017/4163/

Sista ansökningsdag: 2018-02-28

Startdatum: 2018-04-02, eller enligt överrenskommelse

Övrigt

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

https://www.insights-itn.eu/

Else LYTKEN, Caterina DOGLIONI PhD-position@hep.lu.se

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4163
Kontakt
 • Caterina Doglioni, biträdandelektor, +4646 222 76 95
 • Else Lytken, universitetslektor, +4646 222 30 60
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-12-19
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Terug naar vacatures