Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet. En central del av verksamheten är koordineringen av det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate, BECC (http://www.becc.lu.se), som bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan mer än 200 forskare och doktorander vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC för samman natur- och samhällsvetenskaplig forskning för att öka kunskapen om vilka direkta och indirekta effekter klimatförändringarna har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och hur denna kunskap kan bidra till en hållbar förvaltning av ekosystem.

Du kommer vara en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Biodiversity and Ecosystem Services as Insurance against risks of Future Weather Variability (BioInsure)”, och samarbeta med forskare inom jordbruks- och miljöekonomi, ekologi, marklära, agronomi och klimatologi. Du kommer vara placerad på CEC.

Klimatförändringar har blivit förknippade med att presentera jordbruket med möjligheter, särskilt en längre växtsäsong, nya grödor och högre avkastning. De risker som är förknippade med växtproduktionen ökar emellertid om vädret (t.ex. dagliga regn och temperaturer) blir mer varierande, eftersom det kan leda till mer frekventa torr- eller våtförhållanden samt intensivare väderhändelser. Att bevara markens biologiska mångfald (naturkapital) och tillhörande stödjande ekosystemtjänster (ES) kan dock ge jordbrukare och samhälle i allmänhet försäkring mot framtida risker.

Arbetsuppgifter:
Det övergripande målet med denna forskning är att utvärdera konsekvenserna av klimatscenarier som uttryckligen tar hänsyn till vädervariationen, för optimal förvaltning av naturkapitalet. Detta kommer att ske med hjälp av flera metoder: a) Uppskattning av statistiska växtproduktionsfunktioner som inkluderar vädervariabler och indikatorer på naturkapitalet från långsiktiga försöksdata. b) Utveckla klimatscenarier inklusive vädervariation c) Optimering av naturkapital genom dynamisk programmering; och d) Utvärdering av försäkringsvärdet, implicit kopplat till bevarande av naturkapitalet, med hjälp av real-options tekniker. Projektet kommer att baseras på befintliga data- och modelleringsramar. Vi kommer att fokusera på statistisk och analytisk modellering för att utveckla grundläggande kunskaper om klimatrisker i samband med naturkapital. Vi förväntar oss att visa att det naturliga kapitalet ger försäkring mot riskerna med klimatförändringar genom att buffra avkastningseffekter av negativa väderhändelser och minska beroende av kostsamma insatser, samt ge vägledning till beslutsfattare.

För att utveckla statistiska modeller av växtproduktion, klimatscenarier, dynamiska programmeringsmodeller och real-options-tekniker samarbetar du med experter inom dessa områden som är engagerade i projektet.

Din huvuduppgift är att genomföra forskning i en aktiv forskningsmiljö, inklusive flera post-docs, doktorander och uppsatsstudenter som undersöker forskningsfrågor med liknande teman, med en generös möjlighet till samarbete. Du förväntas också aktivt delta i BECC-miljön, t.ex. delta, initiera och bidra till seminarier, workshops och tematiska forskningsmöten. Du kan också komma att undervisa i begränsad omfattning.

Kvalifikationer: 

Krav för anställningen är:

 • PhD i miljö- eller jordbruksekonomi, ekologi, fysisk geografi, miljö-, jordbruks- eller skogsvetenskap eller liknande. Kandidater med doktorsexamen i andra vetenskaper (t.ex. statistik, matematik eller starkt kvantitativt tvärvetenskapligt ämne) och med dokumenterade färdigheter i en av de ovan nämnda disciplinerna kan vara aktuella.
 • Starka kvantitativa färdigheter, t.ex. statistisk estimering, statistisk modellering, matematisk modellering, matematisk programmering (optimering) eller liknande.
 • Den sökanden måste kunna bedriva självständig forskning och delta i tvärvetenskapligt samarbete.
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga krävs.
 • Kandidaten måste tala och skriva utmärkt på engelska.

Meriterande:

 • Ekonometrisk (statistisk) analys av tidsseriedata, i synnerhet paneldata.
 • Färdigheter i geografiska informationssystem och spatial analys.
 • Forskning relaterad till miljöproblem och/eller klimatförändringar.
 • På grund av projektets tvärvetenskapliga karaktär är det viktigt att sökanden verkligen är intresserad av att knyta samman naturvetenskap och samhällsvetenskap.
 • Dokumenterad erfarenhet inom tvärvetenskapligt arbete.
 • Kunskap om jordbrukssektorn, jordbruket eller annan naturresursbaserad sektor.
 • Kunskap om klimatförändringar och dess effekter.
 • Erfarenhet av programmering i R eller liknande programvara.
 • Erfarenhet av att kommunicera och samarbeta med aktörer inom jordbruk, skogsbruk och/eller landsbygdsutveckling, inklusive myndigheter.

Utnämning till en postdoktor-tjänst förutsätter att sökanden har en doktorsexamen inom relevant ämne som slutförts senast tre år före sista ansökningsdagen. Under speciella omständigheter kan doktorsexamen ha avslutats tidigare.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av sökandena är vetenskaplig skicklighet. Det kommer också att läggas tonvikt på i vilken utsträckning sökanden kan bidra till den allmänna utvecklingen av det strategiska forskningsområdet BECC.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Webb adress till kontaktperson Mark Brady: http://www.agrifood.se/engstaffDetail.aspx?fKeyID=3
För ytterligare kontaktuppgifter se nedan.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/804
Kontakt
 • Mark Brady, Docent, +46(0)40-415005, mark.brady@agrifood.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, +46(0)462229562, tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-19
Sista ansökningsdag 2018-04-09

Terug naar vacatures