Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Området utvecklingspsykologi fokuserar på att beskriva och förstå mekanismer för hur olika funktioner och färdigheter integreras under utvecklingens gång, samt hur diverse villkor i barns uppväxtmiljö (familj, skola, samhälle) inverkar på kognitiv och psykosocial utveckling och välbefinnande, gärna genom en kombination av olika perspektiv och metodologiska ansatser. Institutionen för psykologi har nära samarbeten med flera fakulteter och forskningscentra vid LU, vilket ger tillgång till infrastruktur inte bara för beteendeobservationer utan också psykofysiologiska mätningar och hjärnavbildningstekniker.

Vi söker en lektor inom området utvecklingspsykologi med barn- och ungdomsutveckling som forsknings- och undervisningsämnen.

Arbetsuppgifter
Undervisning och examination inom huvudsakligen utvecklingspsykologi samt avancerad utvecklingspsykologisk forskningsmetodik och utvecklingspsykopatologi på såväl grund- som avancerad nivå och inom både professionsutbildningar och vid fristående kurser, samt kursansvar, kursadministration, handledning på grund- och avanceradnivå, och arbete med uppdragsutbildningar. Undervisning i andra ämnen kan förekomma. Undervisningen bedrivs på såväl svenska som engelska.

Till arbetsuppgifterna hör också forskning och spridning av forskningsresultat, och medverkan i institutionens arbete för att generera extern forskningsfinansiering inom området utvecklingspsykologi samt främja institutionens infrastruktur och pedagogiska utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot utvecklingspsykologi, visat pedagogisk skicklighet i undervisningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan del av den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska/skandinaviska och engelska.

Bedömningsgrunder Prövningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ägnas lika stor omsorg. Vid urvalet kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk som vetenskaplig skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand dokumenterad pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalitet), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Erfarenhet/skicklighet i användningen av avancerad forskningsmetodik inom utvecklingspsykologi är meriterande. Hur den sökandes forskningsprofil kompletterar den befintliga forskningsmiljön, samt sökandens potential att bidra till en positiv utveckling av forskningsområdet utvecklingspsykologi vid institutionen, kommer att tillmätas betydelse.

Erfarenhet av psykologarbete riktat mot barn och unga samt erfarenhet av undervisning inom utvecklingspsykopatologi utgör en bedömningsgrund. Psykologlegitimation är meritterande.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till kursplanering, kursutveckling och kursansvar samt genom förmåga till samarbete inom såväl undervisningen som forskningen. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och vidareutveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom institutionen för psykologi.

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4428
Kontakt
  • Hannah Stén, Personalsamordnare, +46462228769
  • Robert Holmberg, Prefekt, +46462228768
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Terug naar vacatures