Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Lignin är en makromolekyl som består av ett nätverk av aromatiska enheter och utgör den enskilt största källan till aromatiska molekyler, som skulle kunna ha stor användning vid tillverkning av fin- och bulkkemikalier och material av olika slag. Processutvecklingen för depolymerisering av lignin är delvis begränsad på grund av avsaknaden av väl fungerande kemiska analysmetoder som används för att bestämma till vilken grad ligninet bryts ned samt vilka aromatiska molekyler som bildas. Syftet med detta forskningsprojekt är således att utveckla och validera separations- och detekteringsmetoder baserade på gelkromatografi (SEC) och superkritisk vätskekromatografi (SFC) med diode array (DAD), charged aerosol (CAD) och masspektrometri (MS) detektorer. Löslighetsstudier och kolloidala egenskaper av lignin i den mobila fasen. Utveckla state-of-the-art två-dimensionella analysmetoder för komplexa ligninprover.

Forskningsmiljön

Doktorandprojektet kommer att bedrivas vid Kemiska institutionen (KILU), Centrum för Analys och Syntes (CAS), vid forskargruppen Green Technology Group (GTG) (http://www.kilu.lu.se/cas/research/green-technology-group/). Doktorandprojektet kommer att vara tekniskt och teoretiskt utmanande och vetenskapligt inspirerande och CAS utgör en utmärkt utbildningsmiljö för en doktorand. Som land erbjuder Sverige ett av de bästa anställningsvillkoren i världen för doktorandtjänster, inklusive en årslön på cirka 340 000 SEK och ett starkt socialt skyddsnät. 

Kvalifikationer

Följande kommer att utvärderas (önskade kvalifikationer):

 • Godkänd kurs inom fysikalisk kemi på avancerad nivå
 • Godkänd kurs inom kromatografi på avancerad nivå
 • Erfarenhet av praktiskt arbete med olika kromatografiska tekniker
 • Erfarenhet av felsökning och modifiering/reparation av analytiska instrument
 • Viss erfarenhet av arbete med superkritiska tekniker
 • Goda kunskaper inom modern separationsteknik och metodik
 • Goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska, eftersom en stor del av undervisning på grundkurser i analytisk kemi sker på svenska.
 • Bedömd förmåga att arbeta självständigt och förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 • God samarbetsförmåga, uthållighet och stabilitet, kreativitet, personlig mognad, och förmåga att organisera och strukturera ditt arbete anses vara positiva egenskaper
 • Numerisk analytisk förmåga Språklig analytisk förmåga
 • Innehar en nyfikenhet att lära sig nya saker och öka sin kunskap
 • Svar på bedömningsfrågan nedan

Bedömningsfråga:

Beskriv principen för separationsmekanismen i gelfiltrering, inkludera termerna elueringvolym, permeationsgräns (permeation limit) och exklusionsgräns (exclusion limit). (max 150 ord) – Skriv ditt svar i det personliga brevet, tillsammans med en kort förklaring. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet: Masterexamen i kemi med inriktning mot analytisk kemi. Minimum krav är 120 hp kurser i kemi, varav minst 30 hp skall vara inom analytisk kemi. Godkänt examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom analytisk kemi eller motsvarande är ett krav. Övriga krav: Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev (1/2 - 1 sida) där den sökande kort beskriver sig själv och motiverar varför den sökande vill påbörja forskarutbildningen i analytisk kemi vid Lunds universitet, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar egna intressen och vetenskapliga bakgrund. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning om arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom skall det personliga brevet adressera den bedömningsfråga som beskrevs ovan. 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/73
Kontakt
 • Charlotta Turner, professor, 046-2228125
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-16
Sista ansökningsdag 2019-02-06

Terug naar vacatures