Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling.

IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna. Verksamheten är fördelad på 30 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 500 aktiva doktorander med cirka 50 disputationer per år.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning i medicinsk vetenskap med inriktning translationell pato-onkologi i doktorandprojekt "Genetic topography and tumour immunogenicity of pancreatic cancer".

Doktorandprojektet innefattar studier av den genetiska topografin och tumörevolution vid pancreascancer, med särskilt fokus på samspelet med immunförsvaret. Syftet är att få en ökad kunskap om de mekanismer som ligger bakom behandlingsresistens och att, baserat på denna kunskap, utveckla nya koncept för adaptiv behandling. För detta ändamål skall bioinformatiska analyser av DNA-sekvenseringsdata och immuncellssignaturer i vävnad från primärtumörer och metastaser, samt i upprepade blodprover tagna under cellgiftsbehandling, utföras.

Kvalifikationskrav
Civilingenjörsexamen med inriktning bioteknik. Erfarenhet av odling av cancerceller, siRNA, qPCR, westernblot, immuncytokemi, immunhistokemi, flödescytometri. Erfarenhet av hantering av humana blodprover och isolering av PBMC. Erfarenhet av utlandsstudier/vistelse vid forskningslab utomlands. Goda kunskaper i tumörbiologi, basal patologi och immunonkologi. Goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/245
Kontakt
  • Karin Jirström/Huvudhandledare, 046-2220829
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-22
Sista ansökningsdag 2019-02-11

Terug naar vacatures