Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Den stora hadronkolliderare (LHC) vid CERN är världens mest kraftfulla accelerator, och ett av experimenten som utforskar dess data är ATLAS-detektorn (atlas.ch), en av två ”general purpose” detektorer installerad vid acceleratorn. Här upptäcktes Higgsbosonen under 2012, ett bekräftande av den sista komponenten i vår nuvarande kunskap om partikelfysik, Standardmodellen. Nu är vårt primära mål är att upptäcka växelverkningar bortom Standardmodellen, att utöka vår kunskap och förhoppningsvis kunna svara på några av de stora frågorna som återstår i vår förståelse av naturen, frågor som: Vad är källan (källorna) till den observerade asymmetrin mellan materia och antimateria i universum? Är kvarkar och leptoner verkligen fundamentala partiklar? Vad är mörk materia och mörk energi? Förenas de kända krafterna vid höga energier?

LHC har nu nästan dubblerat sin energi, och vi söker en doktorand som vill delta i sökandet efter den nya fysiken i datan från ATLAS-experimentet.

 Arbetsuppgifter

 Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket

innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i

Den framgångsrika sökande kommer att arbeta med analys av ATLAS data, i synnerhet med lepton produktion vid högsta energierna. Om positiva signaler syns: Att identifiera deras ursprung, och eventuella koppling till några av fysikens obesvarade frågor. Om resultaten stämmer med Standardmodellen: Att visa vilka teorier om fysik bortom Standardmodellen, som kan uteslutas. Verksamheten är förlagd vid Fysiska institutionen vid Lunds universitet, dock kommer besök på CERN också att ingå.Den framgångsrika sökande ges möjlighet att hjälpa till med att handleda Masters och Bachelor studenter.

 Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

• avlagt examen på avancerad nivå, eller

• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60

högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för

forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller

liknande), eller

• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

• minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15

högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15

högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller

• Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller

masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra

sig utbildningen.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Den sökande bör ha följt avancerade kurser i partikelfysik eller närliggande områden.

 

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig

densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på

grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se

Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa

vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och

en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och

självständighet.

Den sökande bör ha god analytisk förmåga och erfarenhet av programmering. Ett stort intresse för att arbeta i en internationell miljö, eftersom en hel del av verksamheten kommer att vara vid CERN och möjligen även vid andra internationella laboratorier.Bedömningen kommer att baseras på de krav som anges ovan och förmågan att hantera de utmaningar som beskrivs i de förväntade uppgifterna. En särskild vikt läggs på kvalitén av examensarbetet.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen

forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid

heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser

utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av

heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5

års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som

återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som

innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv

och sina forskningsintressen och motivering för sökt tjänst. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är

avslutat, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Dessutom skall två referensbrev skickas direkt till atlasphd@hep.lu.se, av referenspersonerna.Sista ansökningsdag: 2015/11/02

Övrigt

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag

pga statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/3053
Kontakt
  • Torsten Åkesson, +46462227711
  • Else Lytken, +46462223060
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2015-09-29
Sista ansökningsdag 2015-11-02

Terug naar vacatures