Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum (Matematik LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskarutbildningsämne
Matematik

Arbetsuppgifter
Utvecklingen inom datorseende, maskininlärning och robotik har varit utomordentlig på senare tid, men flera nyckelsteg kvarstår för att integrera dessa teknologier i funktionella och högpresterande system som på sikt kan leda till fullständigt autonoma robotar. I detta interdisciplinära projekt med titeln "Semantic Mapping and Visual Navigation for Smart Robots", som nyligen fått finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning, använder vi kunskap från datorseende, maskininlärning, reglerteknik och optimering för att ta nuvarande spjutspetsteknologi inom autonoma system till nästa nivå beträffande perception, kognition och navigation, med ett av målen att utveckla teknologi för robotar som på sikt kan agera effektivt ute i verkligheten. Inom detta projekt erbjuds en doktorandtjänst i datorseende (scenförståelse med fokus på visuell igenkänning) och maskininlärning (storskalig optimering, strukturerad prediktion med hjälp av djupa neurala nätverk, samt deep reinforcement-inlärning och vagt övervakad inlärning) inom Computer Vision and Machine Learning Group/Bildanalysgruppen vid Lunds Tekniska Högskola (http://www.maths.lth.se/people/math-csu/). Gruppen genomför forskning i världsklass inom datorseende och maskininlärning och har pågående samarbeten med grupper vid University of California at Berkeley, University of Toronto, Georgia Institute of Technology, INRIA, samt Google Research.

Utöver forskning innefattar tjänsten även undervisning på universitetsnivå, framför allt i grundkurserna i matematik.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vidare krävs att den studerande uppnått en kunskapsnivå inom matematik som svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik.

Bedömningsgrund
Den sökande ska ha en gedigen matematisk bakgrund och utmärkta betyg. Tidigare forskningserfarenhet, goda prestationer inom exempelvis matematik- eller programmeringstävlingar och/eller kunskaper inom datorseende och maskininlärning är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska krävs. Den sökande förväntas som doktorand utveckla egna idéer och förmedla forskningsresultat både i muntlig och skriftlig form.

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och fullständig akademisk historik. Den sökande ska även bifoga relevant arbete såsom kandidat- eller examensarbete (eller ett utkast därav) eller en publikation. Ofullständiga ansökningar kommer inte behandlas.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/1718
Kontakt
  • Cristian Sminchisescu, +46462223498
Publicerat 2016-05-20
Sista ansökningsdag 2016-06-03

Tilbake til ledige stillinger