Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Anställningen fokuserar på ingenjörsgeologisk tolkning av markgeofysiska mätresultat, borrhålsundersökningar och loggning med inriktning mot bygg- och anläggningsgeologi, geotekniska sonderingar, miljö- och hydrogeologi samt geologiska risker inom samhällsbyggnadsteknik. Även förundersökningsmetodik i dessa sammanhang ingår.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning och doktorandhandledning inom ämnesområdet och aktivt sökande av extern forskningsfinansiering.
 • Undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå inom teknisk geologi med fokus på ingenjörsgeologi kopplad till bygg- och anläggningsteknik, samhällsbyggnad och frågeställningar relaterade till mark- och grundvattenmiljö. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning och examination, liksom ansvar för utveckling av befintliga och nya kurser inom området inklusive fältövningar och exkursioner.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, eller skandinaviska, som bedöms kunna fungera i undervisningssituation.
 • Förmåga att publicera artiklar i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter.
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa finansiärer.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i lika mån.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av ingenjörsgeologiskt arbete inom infrastruktur-, miljö- och övrig samhällsbyggnadsteknik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth

Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång, och ser därför gärna kvinnliga sökande till den här anställningen.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3161
Kontakt
 • Gerhard Barmen, +46462229657
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2017-10-31
Sista ansökningsdag 2017-11-28

Tilbake til ledige stillinger