Lund University, Department of Physical Geograhy and Ecosystem Science

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi söker en doktorand till projektet ”Hur kontrollerar näringsämnen produktiviteten i brunifierade sötvattens- och kustnära ekosystem?” (institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap), som kommer att antas till forskarutbildningen i geobiosfärsvetenskap vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Mänsklig påverkan leder till oönskad belastning av organiska näringsämnen i sötvattens- och marina ekosystem, vilket potentiellt orsakar övergödning och förlust av biologisk mångfald och fiskbestånd. Förmågan att förutse dessa ekologiska effekter begränsas av dagens kunskap om biotillgänglighet, det vill säga i vilken gradnäringsämnen kan assimileras av biota. Doktoranden kommer i detta projekt att applicera en ny laborativ metod för att samtidigt bestämma biotillgänglighet på N, P och organiskt kol i vatten. Detta verktyg kommer att användas för att karaktärisera mönster av biotillgänglig näringsbelastning från land och för att förklara rumsliga och tidsmässiga variationer i näringsbegränsning av primärproduktion och bakterieproduktion i sötvatten och kustnära vatten.

Kvalifikationer

Vi söker en initiativrik och motiverad kandidat med geovetenskaplig bakgrund eller motsvarande, t.ex. ekolog eller geokemist, som kan arbeta självständigt mot långsiktiga mål. Laboratorieerfarenhet är ett krav och goda dokumenterade färdigheter i vetenskapligt skrivande på engelska (gärna publicerade forskningsartiklar) är meriterande.
Sökande bör även ha dokumenterade färdigheter i kvantitativa metoder, t.ex. från kurser eller arbete inom statistik, modellering eller analys av stora dataset. Sökande ska i sin ansökan inkludera en motivering till varför han/hon är lämpad att genomföra forskarutbildning och förklara på vilket sätt han/hon kan bidra till projektet. Ansökningar som saknar denna motivering kommer inte att behandlas.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4097
Kontakt
  • Martin Berggren, universitetslektor, +46 46 222 1734, martin.berggren@nateko.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-14
Sista ansökningsdag 2018-02-14

Tilbake til ledige stillinger

Planlagt vedlikehold

Søndag 24. februar vil Varbi være stengt for kandidater og rekrutterere fra kl. 06.00-10.00. Dette er på grunn av ordinært vedlikeholdsarbeid på vårt plattform for å forsterke sikkerheten og stabiliteten i Varbi ytterligere.