Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi söker en lektor inom psykologi som även är legitimerad psykolog för undervisning på kurser inom psykologprogrammet och som kan bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsverksamhet.

Arbetsuppgifter
Undervisning och examination inom huvudsakligen samtalsmetodik och intervjuteknik, men även på andra professionsrelaterade moment inom ramen för psykologprogrammet. I undervisningsuppdraget kan även ingå kursansvar, kursadministration, handledning på grund- och avancerad nivå och arbete med uppdragsutbildningar. Undervisning i andra ämnen kan förekomma. Undervisningen bedrivs på såväl svenska som engelska. Till arbetsuppgifterna hör också forskning och spridning av forskningsresultat, och medverkan i institutionens arbete för att generera extern forskningsfinansiering samt främja institutionens infrastruktur och pedagogiska utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom psykologi, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan del av den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på något skandinaviskt språk och engelska. För behörighet till den aktuella tjänsten krävs även att den sökande har svensk psykologlegitimation.

Bedömningsgrunder
Prövningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet kommer ägnas lika stor omsorg. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Inriktningsmässigt är det särskilt meriterande med undervisningserfarenhet avseende samtalsmetodik och intervjuteknik i olika former. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inom vetenskapssamhället och med det omgivande samhället.

Eftersom den aktuella tjänsten innefattar undervisning och examination inom ramen för psykologprogrammet kommer också de sökandes meriter avseende professionell kompetens och erfarenheter av arbete som psykolog ges stor vikt vid tillsättningen. Här är det särskilt meriterande med sådana meriter och färdigheter som knyter an till det huvudsakliga undervisningsuppdraget, dvs vidareutbildningar och arbetslivserfarenhet med relevans för områdena samtalsmetodik och intervjuteknik. Särskilt meriterande är erfarenhet av kliniskt arbete.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till kursplanering, kursutveckling och kursansvar samt genom förmåga till samarbete inom såväl undervisningen som forskningen. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och vidareutveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom institutionen för psykologi.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/344
Kontakt
  • Robert Holmberg, prefekt, +46462228768
  • Hannah Stén, personalsamordnare, +46462228769
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-15
Sista ansökningsdag 2018-04-22

Tilbake til ledige stillinger