Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter

Vår forskningsgrupp vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap - Lunds universitet söker en postdoktoral forskare på heltid med huvudfokus på sphingosin-1-fosfat-signalering under högt blodtryck.

Vår interdisciplinära grupp koncentrerar sig på undersökning av cellulära signalvägar och patofysiologiska mekanismer, som ligger till grund för förändringar i vaskulär homeostas vid högt blodtryck. För att identifiera potentiella målstrukturer för nya terapier studerar vi cellfunktioner i transgena modeller av vaskulär demens med en uppsjö av in vivo, in vitro och ex vivo metoder. Vi erbjuder ett projekt i en motiverad internationell forskargrupp, med möjlighet att tillämpa toppmoderna tekniker och möjlighet till forskningsvistelser hos våra samarbetspartner utomlands.

Den anställde kommer att delta i ett forskningsprojekt för att undersöka inblandning av S1P-medierade inflammatoriska reaktioner vid högt blodtryck hos möss. Projektet kommer huvudsakligen att innebära användande av följande tekniker: in vivo-arbete i musmodeller (inkl. hypertensionsmodeller, cellinjektioner, olika behandlingsformer, blodtrycksmätningar), ex vivo-undersökningar av olika vävnader med hjälp av histologiska, biokemiska och immunologiska metoder, in vitro studier av olika celltyper med användning av biokemiska och immunologiska metoder. Den anställde förväntas självständigt utforma och utföra experiment, utföra statistiska analyser, tolka data och presentera resultaten genom publikationer och vid internationella möten.

Kvalifikationer

Krav

Doktorsexamen i medicin

Solid kunskap om S1P-signaltransduktion och beprövad erfarenhet vid undersökning av inflammationsrelaterad signalering (t ex S1P-kemotaxi, T-cellaktivering och migrering, STAT3-aktivering, G-proteinsignalering etc.).

Tidigare praktisk erfarenhet av arbete med forskningsdjur (inkl. hypertensionsmodeller, blodtrycksmätningar, cellinjektioner, olika behandlingsformer som oral behandling, ip-injektioner, injektioner i svansvener, intrakardiella injektioner, intratibiala injektioner hos möss) och förmågan att självständigt utföra omfattande cellulära och molekylära analyser av olika murina och mänskliga vävnader krävs.

Goda engelska färdigheter (tal och skrift) krävs.

Meriterande

Önskvärda tekniker innefattar Western blotting, qPCR, EMSA, IP, transfektioner, luciferasanalys, immunofluorescens, immunhistokemi, flödescytometri och cellodling.

Tidigare erfarenheter av mikroskopi, in vivo bildbehandling och statistisk analys (såsom GraphPad och färdighet i programmeringsspråket R) anses vara en fördel. Intresset för internationellt utbyte uppmuntras starkt.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/659
Kontakt
  • Anja Meissner, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-28
Sista ansökningsdag 2018-03-14

Tilbake til ledige stillinger