Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia och mänskliga rättigheter, bland annat genom en forskarskola i historia.Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. I ämnet finns ett kandidatprogram med undervisning på svenska och ett nystartat tvåårigt masterprogram med undervisning på engelska. Söktrycket till utbildningarna är mycket högt. Här finns också Sveriges enda flervetenskapliga forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Forskningen är inriktad på mänskliga rättigheter som ett komplext samhällsfenomen. Fokus ligger bland annat på barn och ungdomar; minneskulturer; konflikt, våld och ansvarsutkrävande; rättighetsaktörer; politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid.

Lunds universitet ledigkungör härmed två anställningar som universitetslektor i mänskliga rättigheter med placering tills vidare vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen.

Ref nr: 2019/988

Tillträdesdag: 2020-01-01

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Henrik Rosengren 046-222 79 18, henrik.rosengren@hist.lu.se, studierektor Olof Beckman 046-222 1052, olof.beckman@mrs.lu.se, avdelningsföreståndare Lena Halldenius 046-222 9601, lena.halldenius@mrs.lu.se.

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på alla nivåer på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter, masterprogrammet i mänskliga rättigheter och på fristående kurser vid avdelningen för mänskliga rättigheter. Även undervisning och handledning på forskarutbildningen kan förekomma. Vid avdelningen för mänskliga rättigheter tillämpas kollektiva arbetsformer, vilket innebär att god förmåga till och vilja att samarbeta i arbetslag värderas högt. Innehavaren förväntas aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete gällande kurser, utbildningsprogram, forskning och samverkan. Intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete och för flervetenskapliga miljöers möjligheter värdesätts högt. Förmåga att kunna undervisa på både svenska (alternativt danska eller norska) och engelska är ett krav.

I anställningen ingår viss forskningstid, som innehavaren förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet. Alla medarbetare förväntas bidra till ämnets forskningsmiljö, genom att till exempel medverka vid seminarier, utveckla forskningsnätverk och söka forskningsmedel.

Ämnet har särskild efterfrågan på kompetens inom följande områden: socioekonomiska rättigheter, diskrimineringsfrågor, internationell politik, politisk teori/filosofi, etik, genusfrågor, civilsamhällets aktörer samt humanistisk och samhällsvetenskaplig metod och metodologi.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är:

 • dokumenterade kunskaper om mänskliga rättigheter som flervetenskapligt ämne och forskningsfält samt
 • tidigare erfarenhet av och dokumenterad skicklighet i undervisning i mänskliga rättigheter, särskilt inom något av de kompetensområden som nämns ovan, från nybörjarnivå till avancerad nivå,
 • forskning och publikationer inom något av de kompetensområden som nämns ovan, med inriktning mot mänskliga rättigheter,
 • dokumenterad god förmåga att samarbeta i arbetslag med flera lärare, samt god förmåga till samarbete med övriga personalkategorier på arbetsplatsen,
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel och verka som forskningsledare,
 • dokumenterad erfarenhet av och god förmåga till kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå,
 • dokumenterad genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/988
Kontakt
 • Henrik Rosengren/ prefekt, +46462227918
 • Olof Beckman/ studierektor, +462221052
 • Lena Halldenius/ avdelningsföreståndare, +462229601
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-04-05
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tilbake til ledige stillinger