Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
 - Masterexamen i neurovetenskap eller neurobiologi

- Erfarenhet av djurarbete krävs

- Stereotaxisk kirurgi och kunskap om demyeliniseringsmodeller är nödvändiga

- 3D-rekonstruktion av celler

- Utmärkta skrivkunskaper är nödvändiga

- Internationell erfarenhet värderas

Arbetsuppgifter


Lundgaardlaboratoriet söker en doktorand för att studera myelinavbrott efter fokal och inflammatorisk demyelinering.

Detta projekt kommer att använda elektronmikroskopi och MRI av gnagare för att mäta demyelinering och remyelinering hos gnagare. Olika läkemedels- och kirurgiska manipuleringar kommer att appliceras och remyelinering kommer att jämföras i behandlade och vehikel- / shamoperationsgrupper. Immunohistokemi och 3D-rekonstruktion av celler kommer att användas för att studera de remyelinierande cellernas morfologi.


Labbet har finansiering för en 4-årig doktorandposition

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180701
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/577
Kontakt
  • Iben Lundgaard, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-03-13

Tilbake til ledige stillinger