Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

INTRODUKTION
Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste femton åren har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Hittills har vår tyngdpunkt inom denna forskning legat inom tre områden: framställning av nanotrådar med epitaxi, grundläggande fysikaliska egenskaper studerade med transportfysik och optisk fysik, samt tillämpningar inom elektronik, optoelektronik och energisystem. För mer information se: www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning
Projektet handlar om optisk sondering av laddningsbärardynamik i halvledarnanostrukturer, i synnerhet nanotrådar och kvantprickar i nanotrådar. De strukturer som skall studeras är både kristalltyps heterostrukturer (zincblende / wurtzite heterostrukturer, vilket ger en typ II bandstruktur) och konventionella legeringsheterostrukturer (i allmänhet med en typ I-band bandstruktur). De materialsystem som är mest studerade är GaAs, InP och deras legeringar. Mycket tunna nanotrådar kan tillverkas (ned till 9 nm i diameter) och vi förväntar oss att intressant 1D och 0D kvantfysik kommer att uppstå när det gäller relaxationsdynamik och fluktuationer.

Tidsupplöst spektroskopi blir det viktigaste verktyget för studierna. Tidsupplöst fluorescensspektroskopi (med användning av exempelvis en streak-kamera) kommer att användas rutinmässigt men vi förväntar oss att sökanden också utvecklar pump-prob-tekniker. Framför allt vill vi att sökanden etablerar summafrekvensgenerering som ett allmänt verktyg för att studera bandstruktur av wurtzit-nanotrådar inklusive heterostrukturer. Andra pump-prob-tekniker såsom t.ex. transient absorptions- och transient reflektions-spektroskopi kan också användas.

State-of-the-art labb-faciliteter är tillgängliga för projektet. Det tidsupplösta laboratoriet har två fs Ti: Sapphire lasrar som är låsta till varandra (Lok-to-Clock) och självständigt avstämbara i våglängd, vilket ger några unika möjligheter för experiment. Det finns också en streak-kamera, lavinfotodioder, en Hanbury-Brown och Twiss interferometer och ett laser lab som tillåter mikro-PL och mikro-Ramanspektroskopi. Alla uppställningar tillåter experiment på enskilda nanotrådar vid temperaturer ned till 5 K.

Den sökande kommer att arbeta i NanoLunds vetenskapliga miljö. Forskningen kommer att genomföras inom ramen för Wallenberg-projektet ”Nanotermodynamik för optoelektroniska halvledarkomponenter”,  med start 2017 samt i Vetenskapsrådets ramprogram ”Nanotrådar för effektiv energiomvandling”. Ett nära samarbete med teoretiker inom NanoLund planeras. Inom NanoLund finns ett stort antal experimentanläggningar, inklusive flera maskiner för epitaxiell växt, ett renrum för tillverkning av nanostrukturer, utrustning för transportmätningar vid låga temperaturer och höga magnetfält, lågtemperatur katodluminiscens, högupplöst transmissionselektronmikroskopi etc.[CH1] 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning . Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Postdoktorn förväntas självständigt utföra experimentell forskning på laddningsbärardynamik och icke-linjär optik i nanosystem. En del av projektet utgörs av summafrekvensgenerering i kvantprickar och wurtzite nanotrådar. En annan del är att undersöka egenskaper hos heta laddningsbärare och laddningsbärar-transport. Det kan innebära pump-prob fotoledningsexperiment på kontaktade nanotrådar. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras i optiklabbet men viss processning kan också behövas.

Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med kristallväxare och forskare inom elektronmikroskopi. God kommunikationsförmåga och en förståelse av dessa begrepp är därför fördelaktigt.

Postdoktorn kommer att interagera med doktorander och eventuellt masterstudenter inom forskningsområdet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl (t ex tid för föräldraledighet och militärtjänstgöring) kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande med inriktning mot elektrontransportstudier i lågdimensionella system.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.
  • Gedigen experimentell erfarenhet av optisk spektroskopi, samt starkt teoretisk förmåga är meriterande.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/799
Kontakt
  • Mats-Erik Pistol, Professor, +46 (0)46 222 0428
  • Niklas Sköld, Assistant Professor, +46 (0)46 222 1685
Publicerat 2017-03-22
Sista ansökningsdag 2017-04-26

Wróć do ofert pracy