Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Inst för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningen inom området värmeöverföring har såväl teoretisk (analytisk) /numerisk som experimentell karaktär. Fenomen, processer och komponenter som exempelvis värmeväxlare, gasturbiner, motorer, bränsleceller, elektroniska komponenter är centrala.

Ämnet värmeöverföring är en tillämpning av disciplinerna strömninglära (fluiddynamik) och termodynamik och handlar om processer där värme och massa transporteras.

Arbetsuppgifter

 • Forskning inom ämnesområdet värmeöverföring
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Ledningsuppdrag inom institutionen
 • Aktivt arbete med att söka extern forskningsfinansiering
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet att attrahera externa finansiärer
 • Dokumenterad kunskap inom områdena strömningslära och termodynamik
 • Erfarenhet av ledarskap

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3393
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-01-22
Sista ansökningsdag 2018-03-08

Wróć do ofert pracy