Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Anställning som universitetslektor i kirurgi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. Institutionsplacering kommer att avgöras i samband med tillsättningen. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst deltagande i undervisning på grund- och avancerad nivå inom fakultetens olika utbildningsprogram. Till undervisning räknas särskilt kursansvar och kursadministration inom läkarprogrammet. Innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning inom kirurgi. Därutöver förväntas innehavaren av anställningen även utföra interna och externa förtroendeuppdrag. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.  

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat pedagogisk och vetenskaplig skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I första hand ska pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup är av vikt vid bedömningen. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning beaktas. Förmågan att forskningsanknyta undervisningen tillmäts också betydelse.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Omfattning och bredd på den vetenskapliga skickligheten ska också bedömas. Till forskning hör handledning av doktorander, publikationer och forskningsprogram. Den sökande ska ha visat förmåga att initiera och upprätthålla nationella och internationella samarbeten med andra forskare. Förmågan att erhålla egna större forskningsanslag tillmäts betydelse.

Den sökandes förmåga till ledarskap och interaktion med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. God samarbetsförmåga anses vara en förutsättning för anställning.  

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46 46 222 80 84, erik.renstrom@med.lu.se och

prefekt (IKVM) Patrik Midlöv, tel: +4640391363, patrik.midlov@med.lu.se

prefekt (IKVL) Bo Baldetorp, tel: +46 46 177570, bo.baldetorp@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46 222 71 96, Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-04-03. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se
http://www.med.lu.se/lfn  under rubrik Meritsammanställning och CV).

Sökandes namn kommer att framgå på medicinska fakultetens hemsida, i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Eftersom anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska.

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund/Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3576
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Wróć do ofert pracy