The Faculties of Humanities and Theology, Department of Philosophy

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Senior forskare i praktisk filosofi

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en heltidsanställning som forskare i minst sex år från och med september 2018.

 

Bakgrund

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett 10-årigt projekt (som slutar 2025), under ledning av professor Paul Russell. Projektet är placerat vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. LGRP sysselsätter postdoktorer, doktorander och framstående besökande forskare, samt står som värd för konferenser, workshops och andra forskningsaktiviteter). LGRP:s ambition är att bli ett ledande forskningscentrum inom sitt område.

 Vid Lunds universitet huserar LGRP vid Filosofiska institutionen, som är bland de mest framstående och största i Europa, med över 70 anställda och med över 250 studenter på sina utbildningar i Praktiska filosofi, Teoretiska filosofi och Kognitionsvetenskap.

 

För mer information om LGRP se: https://grp.gu.se. Läs mer om Filosofiska institutionen vid Lunds universitet här: http://www.fil.lu.se

 

Ämnesområde

Praktisk filosofi

 

Särskild ämnesbeskrivning

LGRP bedriver forskning om moraliskt ansvar och fri vilja inom områdena handlingsteori, normativ etik, metaetik och juridiskt ansvar.

 

Arbetsuppgifter

Tjänstens innehavare ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare.

 

Den seniora forskaren kommer att bidra till forskningsmiljön, särskilt med avseende på fundamentala och analytiska frågor gällande moraliskt ansvar och fri vilja (i vid bemärkelse). Han eller hon kommer också aktivt att delta i LGRP:s forskningsseminarium och annan relevant forskningsverksamhet vid Filosofiska institutionen. Uppgifterna kan också omfatta ansökningsskrivande, marknadsföring av projektet i akademiska och populärvetenskapliga sammanhang, undervisning, handledning av doktorander, kursutveckling och andra undervisningsrelaterade aktiviteter. Sådana uppgifter skall inte överstiga 20% av tjänsten. Tjänstens innehavare förväntas utföra sin forskning i Lund och vara regelbundet och konsekvent närvarande i forskargruppens olika aktiviteter och program (workshops, seminarier, konferenser osv).

 

Behörighet

Sökandens publikationer, undervisningserfarenhet och andra akademiska meriter ska stå i proportion till vad som kan förväntas av en senior forskare, dvs som befinner sig ett antal år efter disputation i en aktiv akademisk karriär. Den seniora forskaren ska kunna, och vilja, samordna och bistå LGRP:s yngre forskares arbete, och arbeta nära LGRP:s ledning vid planering och genomförande av projektaktiviteter.

 

Bedömning

En akademisk karriär inom forskningsområdet som är relevant för tjänsten förväntas. Särskild vikt kommer att läggas vid bedömning av sökandens publikationer och forskningsplan. Vi kommer bara att överväga sökanden vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskargruppen och projektets helhet. Goda sociala färdigheter samt förmågan att planera, organisera och sprida forskning är också viktiga. Kvinnor och sökande från minoritetsbakgrunder uppmanas särskilt att ansöka.

 

Att skicka in (utöver allmänna krav från Lunds universitet)

Projektplan

Sökanden måste bifoga en projektplan på högst 5 sidor till ansökan, som specificerar den forskning som sökanden planerar att genomföra under sin tid som forskare i LGRP. Denna beskrivning ska också förklara hur det föreslagna projektet bidrar till spetsforskningen på området.

Skriftprov

Sökanden måste bifoga tre relevanta skriftexempel. Dessa bör vara publicerade artiklar eller bokkapitel som bäst representerar den sökandes egenskaper.

 

Ytterligare dokumentation

Vänligen bifoga kontaktuppgifter till två akademiker som är bekanta med sökandens arbete för vidare kontakt/referens.

Intervjuer

Observera att rekryteringsprocessen även kan innebära intervjuer.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/51
Kontakt
  • András Szigeti, Project Coordinator, 072-163 34 19
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-17
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Wróć do ofert pracy