Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten är avsedd för utveckling och tillämpningar inom tillämpad kärnfysik med fokuserade jonstrålar vid jonstråleanalysfaciliteten (LIBAF), avdelningen för kärnfysik, fysiska institutionen i Lund. Nyligen har en stor uppgradering av faciliteten genomförts och för närvarande finns två experimentstationer tillgängliga för analys med fokuserade jonstrålar (tIBA och µPIXE). Experimentkamrarna är utrustade med ett stort antal partikel- och fotondetektorer som används parallellt och kontrolleras via ett VME DAQ. En tredje experimentstation är under uppbyggnad och denna är främst avsedd för neutronproduktion där neutronerna skall användas i samband med utveckling och test av termiska neutrondetektorer.

Till detta kommer att ett separat 4π detektionssystem för lågnivåmätningar av neutronaktiverade (geologiska) prov har utvecklats, vilket nu också är helt klart att användas för mätningar.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 % av arbetstiden. Inom tjänsten ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogik utbildning.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

 • Ansvara för den nya kärnreaktionsfaciliteten och geovetenskapsprogrammet vid denna
 • Delta i utveckling av nya analysmetoder, t.ex. för isotopanalys med NRA-metoder
 • Uppgradering och utveckling av mätuppställning om nödvändigt
 • Hitta nya tillämpningsområden för existerande tekniker
 • Undervisning på avancerade kurser inom tillämpad kärnfysik
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Aktivt söka externa forskningsanslag
 • Initiera tvärvetenskapliga samarbeten
 • Administrativa uppgifter relaterade till tjänsten

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde fysik, eller vad som bedöms likvärdigt, och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Erfarenhet av experimentella kärnfysikaliska tekniker, speciellt inom tillämpad kärnfysik eller jonstråleanalys
 • Erfarenhet av arbete vid accelerator och då speciellt IBA-tillämpningar
 • Erfarenhet från arbete i kärnfysikalisk laboratoriemiljö
 • Erfarenhet från tvärvetenskapliga forskningskollaborationer

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är avsedd som ett första steg i en forskarkarriär och utvärderingen av de sökande kommer i första hand att baseras på forskningsmeritering och potential som forskare. Speciellt kommer en påvisad forskningsbakgrund inom forskningsfältet ”jonstråleanalys” att vara avgörande.

För anställning som postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra kvalificerade forskningsprojekt av god kvalitet.
 • Erfarenhet av jonstråleanalys (IBA) inkluderande experimentpreparering och -genomförande samt tillhörande dataanalys. 
 • Pedagogisk förmåga, undervisnings- och handledarerfarenhet.

Ytterligare krav som ska vara uppfyllda är:

 • Erfarenhet av, inklusive utveckling av, avancerade datainsamlingssystem
 • Erfarenhet av användning av för fältet specifik programvara som t.ex.       GEANT4, RUMP, SRIM, KMax, GeoPIXE, SIMNRA, DataFurnace
 • Erfarenhet av snabb pulselektronik, timing- och triggertekniker
 • Erfarenhet av objektorienterad programmering (t.ex. C++ eller Java)
 • Erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, samt hur erfarenhet och skicklighet kompletterar existerande kompetens inom forskargrupp och forskningsavdelning och hur detta framöver kan stärka instutitionens forskningsutveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tidsbegränsad anställning med start 1 april eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

 

 

 

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/408
Kontakt
 • Per Kristiansson, +46462227627
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-03-19

Wróć do ofert pracy