Lund University, Department of Business Administration

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning om företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter utvecklar dagligen kunskap inom organisation, marknadsföring, strategi & forsknings-politik, redovisning & finansiering och entreprenörskap.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen måste ha ämneskunskaper inom åtminstone ett av företagsekonomins delområden, dvs. entreprenörskap, finansiering, marknadsföring, organisation, redovisning eller strategi. Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste behörighetskravet för anställning. I anställningen ingår viss undervisning (motsvarande en kurs per år samt viss handledning av uppsatser på kandidat-, magister- och mastersnivå).

Önskvärda kvalifikationer

För att vara kvalificerad för anställning som postdoktor måste den sökande ha en doktorsexamen som är utfärdad högst tre år tillbaka i tiden (om inte den sökande har varit föräldraledig eller sjukskriven).

För att komma ifråga för anställning måste den sökande ha en hög grad av vetenskaplig skicklighet men också god undervisningsförmåga. Ansökan måste inkludera en forskningsplan där den sökande presenterar de forskningsfrågor som hen önskar undersöka.

Förutom detta kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömning av sökanden:

 • Omfattande internationell erfarenhet, inkluderande studier och arbete vid ett icke-svenskt universitet eller högskola
 • Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
 • Andra resultat och utmärkelser som visar på den sökandes vetenskapliga skicklighet
 • Förmåga att interagera med det omgivande samhället
 • Arbetslivserfarenhet inom forskningsområdet

Bedömningen kommer att ta de sökandes erfarenhet, kunskap och personliga kvalifikationer i beaktande. De sökandes förmåga att använda sina kvalifikationer och sin erfarenhet för att stärka och komplettera den existerande forskningen och de rådande undervisningsaktiviteterna vid Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Ansökningsförfarande

Ansök online!

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • introducerande ansökningsbrev med en beskrivning av ditt intresse för denna anställning
 • CV
 • forskningsplan
 • publikationslista
 • examensbevis, referenser etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/424
Kontakt
 • Thomas Kalling, Head of department, 046-222 46 38, thomas.kalling@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-05
Sista ansökningsdag 2018-03-09

Wróć do ofert pracy