Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik och till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste femton åren har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Halvledande nanotrådar bestående av III-V material har visat stor potential för olika typer av elektroniska och optiska tillämpningar, men även inom det nya forskningsområdet kring kvantteknologi. Vår tyngdpunkt ligger framförallt inom tre områden: framställning av nanotrådar med epitaxi, studier av grundläggande fysikaliska egenskaper med transportfysik och optisk fysik, samt tillämpningar inom elektronik, optoelektronik och energisystem.

För mer information se: www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se/claes.thelander

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Anställningen är en del av ett större projekt vars syfte är att utveckla och studera nya typer av halvledarmaterial och strukturer baserat på atomär design av nanostrukturer i tre dimensioner. Du kommer att  samarbeta med andra forskare som utvecklar de grundläggande strukturerna, där din roll är att undersöka elektroniska egenskaper med hjälp av transportmätningar vid låga temperaturer. Du förväntas delta i planering och utveckling av nya strukturer och experiment i nära samarbete med experter inom epitaxi och transport teori.

Huvudområdet för forskningen är att studera elektron/hål och spin-transport i kopplade kvantprickar (artificiella molekyler) och nanotrådar som är under utveckling. Vi vill bland annat få ökad förståelse kring hur molekylära orbitaler i strukturer med vissa specifika symmetrier påverkas av externa parametrar, som magnetfält och elektriskt fält. Av speciellt intresse är att undersöka fysiken hos de kvasipartiklar och molekylära tillstånd som uppstår då kopplade kvantprickar  med väldigt väldefinierade energinivåer kombineras med supraledande kontakter.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Minst 2 års erfarenhet av elektriska (transport) mätningar vid låga temperaturer baserat på nanostrukturer.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. I denna kategori ingår även relaterade erfarenheter, såsom handledning av studenter och träning av nya användare på utrustning/instrument.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av avancerad framställning och karaktärisering av nanostrukturer.
 • Bred och gedigen kunskap inom halvledar- och kvantfysik, gärna med erfarenhet av simulering och modellering.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga.
 • Vi letar efter en person som är strukturerad, måldriven, hängiven till problemlösning och har god självinsikt.

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och måste inkludera ett personligt brev (1-2 sidor) som motiverar varför du vill arbeta/ bedriva forskning vid Lunds Universitet, hur forskningen matchar dina intressen och din vetenskapliga bakgrund, och hur du kan bidra till forskningsområdet.

Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Om ansökan inte utformas enligt den Akademiska meritportföljen ska den innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling eller motsvarande, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

 

 

 

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

 

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4390
Kontakt
 • Claes Thelander, universitetslektor, +46462227740
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Wróć do ofert pracy