Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Beskrivning

Lunds universitet är engagerade i att söka efter fysik bortom Standardmodellen genom att studera jets vid 13 TeV protonkollisioner med ATLAS experimentet vid CERN-LHC, den sk. Run-2. Forskningsprogrammet syftar mot att antingen upptäcka eller sätta gränser för nya fysikfenomen inkluderande sådana som är relevanta för vår förståelse av mörk materia. Vår grupp har ett starkt intresse för och expertis i att förbättra datainsamlingsteknik och prestanda i jetmätningar. Andra aktiviteter i gruppen inkluderar gridteknologi för databehandling, luminositetsmätningar, söka efter ny fysik som visar sig i leptoniskt sluttillstånd, driften av ATLAS övergångsstrålningsdetektor.

Du som söker förväntas bidra till att söka efter ny fysik som ses i partiklar vid för LHC måttliga massor, genom att analysera multijet signaturer och i sk. boostade topologier. Du kommer att arbeta med att förbättra tekniken för urvalet av protonkollisioner att analysera, och optimeringen av mätningen av de fysikobjekt som används för analysen. Du förväntas ta en ledande roll i fysikanalysen och även ge väsentliga bidrag till tekniken för att mäta jets och till triggersystemet. Du förväntas också att handleda doktorander. Forskningen sker vid fysiska institutionen vid Lunds universitet. Regelbundna besök och längre stationering vid CERN förväntas.

Behörighet

Behörig är den som har en doktorsexamen, eller en internationell examen ekvivalent till en doktorsexamen, inom ämnesområdet för denna anställning, inte äldre än tre år efter sista ansökningsdagen. Under speciella omständigheter, t ex sjukdom, kan doktorsexamen vara något äldre. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Huvudkraven för anställningen är tidigare erfarenhet av detektor- och analysarbete i partikelfysik, färdighet i att samarbeta i stora kollaborationer och akademisk styrka. Programmeringsvana i C++ och Python är relevant för anställningen. Som sökande måste du kunna visa färdigheter i forskning genom kvalitén i avhandlingsarbetet och andra publikationer. Ansökan måste inkludera en forskningsplan som visar dina egna idéer inom ramen för Lundagruppens aktivitet.

Förutom ovanstående kommer följande kriteria tillämpas:

 • Relevans och möjlighet att genomföra forskningsplanen
 • Internationell erfarenhet
 • Resultat och erkännanden som attesterar sökandens forskningsfärdighet
 • Förmåga till utåtriktad verksamhet

Vid bedömningen av sökanden kommer hänsyn tas till erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper. Sökandens förmåga att använda sina färdigheter och erfarenheter till att stärka och komplettera existerande aktiviteter i Lund, blir en del av bedömningen.  

Ansökningsförfarande

Ansök online genom universitetets rekryteringssystem (se bifogad länk). Alla dokument (utom rekommendationsbrev, se nedan) ska laddas upp i rekryteringssystemet i pdf, word eller liknande format. Du ombeds svara på de specifika frågor som ställs av ansökningssystemet.

Ansökningar ska inkludera följande:

 1. Ett personligt brev som beskriver ditt intresse för positionen.
 2. En kort forskningsplan.
 3. Ett CV med kopior av examensbevis.
 4. En lista med upp till tio publikationer med information om dina personliga bidrag.
 5. Tre rekommendationsbrev som skickas direkt av dina referenser till Postdoc-position@hep.lu.se.
 6. Andra dokument som du önskar åberopa
Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/296
Kontakt
 • Caterina Doglioni, Postdoc-position@hep.lu.se, +46 46 222 76 95
 • Ragnhild Möller, frågor om ansökan, +46 46 222 94 58
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2016-02-01
Sista ansökningsdag 2016-03-01

Wróć do ofert pracy