Anställning Ort Sista ansökningsdag
Ekonom Lund 2019-04-23
Biträdande forskare i diabeteskomplikationer vid LUDC Malmö 2019-04-23
Biträdande Forskare vid enheten för Socialmedicin och Global hälsa Malmö 2019-04-24
Projektkoordinator, visstidsanställning vid enhet SMGH, Malmö Malmö 2019-04-24
BMA/Forskningsingenjör eller motsvarande Lund 2019-04-25
Vikariat personalsamordnare Lund 2019-04-25
Projektsamordnare Malmö 2019-04-26
Postdoktor på LUDC Lund 2019-04-28
Postdoktor på LUDC Lund 2019-04-28
Biträdande forskare inom diabeteskomplikationer vid LUDC Malmö 2019-04-28
Administrativ projektassistent Malmö 2019-04-28
Biträdande forskare Lund 2019-04-28
Universitetsadjunkt inom omvårdnad, inriktning operationssjukvård Lund 2019-04-29
Forskningsingenjör Lund 2019-04-29
Postdoktor i Immunologi Lund 2019-05-01
Postdoktor i bioinformatik Lund 2019-05-01
Professor i yrkesdermatologi förenad med befattning som specialistläkare/överläkare Malmö 2019-05-02
Receptionist Malmö 2019-05-02
Universitetsadjunkt i omvårdnad inriktning psykiatrisk vård Lund 2019-05-02
Projektassistent, nutritionsepidemiologi Malmö 2019-05-02
Doktorand i medicinsk strålningsfysik Malmö 2019-05-02
Doktorand i Medicinsk strukturbiologi Lund 2019-05-03
Doktorand vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Lund 2019-05-07
Postdoktor vid enheten för Diabetes - Öpatofysiologi Malmö 2019-05-15
Postdoktor i bioinformatik Lund 2019-05-26
Logga in