Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum (Matematik LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i matematik med inriktning mot datorseende för smarta system

Forskarutbildningsämne
Matematik

Arbetsuppgifter
Doktorandens huvuduppgifter är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20%). Forskningsinriktningen för denna doktorandtjänst ligger i området matematiska metoder och modeller inom datorseende, bildanalys, särdragsextraktion, maskininlärning, statistiska metoder, optimering och följning.

Utvecklingen inom datorseende, maskininlärning och robotik har kommit långt, men det återstår en hel del forskning för att utveckla och sätta samma olika delsystem till ett fungerande integrerat system för att ge oss verkligt smarta robotar. Användningen av datorseende är idag begränsad till mycket specifika scenarier eller kontrollerade laboratoriemiljöer. I det tvärvetenskapliga projektet ”Semantisk kartering & visuell navigering för smarta robotar”, som nyligen har beviljats finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning, används expertis inom datorseende, maskininlärning, reglerteknik och optimering för att gå från nuvarande ”state-of the-art” inom autonoma system till nästa nivå inom perception, kognition och navigering, och för att utveckla robotar som fungerar effektivt i den verkliga världen.

Som demonstrator, kommer projektet att utveckla ett självständigt system för visuell inspektion av innehållet i en stormarknad med hjälp av småskaliga och kostnadseffektiva autonoma flygande robotar. Målet är att utveckla ett komplett system för visuell navigering och 3D kartering, där inte bara 3D-formen skattas, men där även semantiska information är integrerad. Forskningen är relevant för många industriella tillämpningar, som autonoma bilar, obemannade markfordon, scen-modellering och reglerteknik i allmänhet.

Det huvudsakliga målet för doktorandprojektet är att utveckla nya metoder för scen-förståelse (i form av semantiska struktur och rörelse algoritmer) och lokalisering med både datorseende och andra sensorer. Detta innefattar t ex robust skattningsmetoder, robust struktur från rörelse-skattning och maskininlärning.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vidare krävs att den studerande uppnått en kunskapsnivå inom matematik som svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund
Den sökande ska ha goda kunskaper i matematik och dess tillämpningar inom teknik, samt god förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper i ämnet och dess tillämpningar. Erfarenhet av tillämpningar av matematik inom datorseende, bildanalys och maskininlärning är meriterande. Programmeringsvana är meriterande.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2016-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/1742
Kontakt
  • Karl Åström, +46462224548
  • Anders Heyden, +46462228531
  • Carl Olsson, +46462228565
Publicerat 2016-05-20
Sista ansökningsdag 2016-06-03

Tillbaka till lediga jobb