HT-fakulteterna, Centrum för teologi o. religionsvetenskap (CTR)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteende-vetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en visstidsanställning som universitetslektor i religionsdidaktik, 25 %, med placering tills vidare vid Centrum för teologi och

Anställningsperiod: 2016-10-01 – 2018-02-28

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

CTR genomför under de kommande åren en satsning på religionsdidaktik. En tydlig del i denna satsning är att stärka den didaktiska kompetensen hos lärarstaben som en förberedelse för framtida ämneslärarutbildning med inriktning mot arbetet i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.

I anställningen som universitetslektor ingår arbetsuppgifter inom undervisning, forskning och administration.

Undervisningen avser ämnesdidaktiska moment på kurser på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och examination av examensarbeten kan ingå. Den anställda har ett särskilt ansvar för fortbildningsinsatser avseende religionsdidaktik för institutionens övriga lärare.

Forskningen bedrivs vid CTR, men också vid Institutionen för utbildningsvetenskap där det finns ett forskarseminarium som behandlar utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning. Den anställda förväntas aktivt bidra till verksamheten i forskarseminariet vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Den anställda ska också arbeta med enskilda och gemensamma ansökningar om forskningsanslag.

Administrationen omfattar huvudsakligen frågor rörande lärarutbildningens utformning vid CTR. Vidare ingår utbildningsrelaterade arbetsuppgifter som kursplanering och kursutvärdering. Den anställda förväntas delta i det institutionsgemensamma utvecklingsarbetet och tillsammans med kollegor utveckla den ämnesdidaktiska verksamheten.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

• visat pedagogisk skicklighet samt

• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

• god nationell och internationell nivå som forskare,

• god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,

• förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,

• förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är

• ämneslärarexamen

• undervisnings- och ledarskapserfarenhet från grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan

• ämnesdidaktisk kompetens

• erfarenhet av att utbilda lärare i religionsvetenskap.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil).

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande.

Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning.

Anvisningar för ansökan: http://www.ht.lu.se/anvisningar

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 oktober 2016
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/1931
Kontakt
  • prefekt Alexander Maurits, +46 46 222 0323 alexander.maurits@ctr.lu.se
  • studierektor Tobias Hägerland, +46 768 496120 tobias.hagerland@ctr.lu.se
  • personalansvarig Lena Kandefelt, +46 46 222 7224 lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2016-05-18
Sista ansökningsdag 2016-06-08

Tillbaka till lediga jobb