HT-fakulteterna, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteende-vetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot islamologi med placering tills vidare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Tillträdesdag: 1 januari 2017

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Inom specialiseringen religionshistoria och religionsbeteendevetenskap bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Religionshistoriska och religionsbeteendevetenskapliga moment ingår i de flesta av institutionens gemensamma kurser. Därutöver finns ett fullödigt utbud av översiktskurser i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap samt grundläggande och fördjupande kurser i islamologi, judaistik, religionsbeteendevetenskap och religionshistoria.

Forskarutbildning bedrivs i ämnena religionshistoria och religionshistoria med inriktning mot islamologi. Därutöver bedrivs forskning i islamologi, judaistik, religionssociologi och religionshistoria. Ämnena har regelbundna forskarseminarier med flera aktiva forskarstuderande. De tillsvidareanställda lärarna, tre professorer och två lektorer, ingår i internationella nätverk och forskningen bedöms hålla hög kvalitet.

Lunds universitet erbjuder som enda lärosäte i landet kurser i islamologi från grundnivå via mastersnivå till doktorsexamen. Inom islamologi studeras hur islam förstås och praktiseras i historia och nutid. Då islamologi är ett områdesstudium är det empiriska kunnandet om islam och muslimer mycket viktigt. I kurserna på grund- och avancerad nivå studeras bland annat islams historia och idéhistoria, levd islam, sufism, politisk islam, och muslimer i Europa.

Islamologi vid Lunds universitet präglas dessutom av teori- och metodmedvetenhet. Framför allt relaterar forskning och undervisning till (religions)sociologi, historisk forskning, statsvetenskap, litteraturvetenskap, (religions)antropologi och genusteori. Islamologin har sina rötter i ämnet religionshistoria med vilket det finns många paralleller. Islamologi samarbetar med andra enheter vid Lunds universitet, särskilt med Språk- och litteraturcentrum (SOL) och Centrum för mellanösternstudier (CMES).

I anställningen som universitetslektor ingår 70 % undervisning, 20 % forskning och kompetensutveckling samt 10% administration och samverkansuppgifter.

Undervisningen avser kurser på grundnivå och avancerad nivå, såväl i islamologi som i mer allmänt hållna kurser inom specialiseringen religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. Vidare ingår handledning och examination av examensarbeten inom specialiseringen. Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Den anställda förväntas aktivt bidra till verksamheten i forskarseminarierna i religionshistoria och islamologi samt arbeta med enskilda och gemensamma ansökningar om forskningsanslag. Handledning av doktorander kan ingå.

Administrationen omfattar utbildningsrelaterade arbetsuppgifter som kursplanering och kursutvärdering. Den anställda förväntas delta i det institutionsgemensamma utvecklingsarbetet och tillsammans med kollegor utveckla verksamheten inom specialiseringen. Den anställda förväntas också bidra aktivt till att vidareutveckla institutionens samarbete kring islamologiämnet med andra enheter vid Lunds universitet.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

• visat pedagogisk skicklighet samt

• genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

• god nationell och internationell nivå som forskare,

• god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder,

• förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,

• förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är erfarenhet av religionsvetenskaplig lärarutbildning och ämnesdidaktisk kompetens. Den sökande får gärna ha erfarenhet av ledningsuppdrag på institutionsnivå eller motsvarande, och på sikt kunna tänka sig att åta sig ett akademiskt förtroende- och/eller ledningsuppdrag vid institutionen.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil).

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning.

Anvisningar för ansökan: http://www.ht.lu.se/anvisningar

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2017
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/1943
Kontakt
  • Personalansvarig Lena Kandefelt, +46 46 222 7224 lena.kandefelt@kansliht.lu.se
  • Prefekt Alexander Maurits, +46 46 222 0323 alexander.maurits@ctr.lu.se
  • Professor Jonas Otterbeck, +46 46 222 3688 jonas.otterbeck@ctr.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2016-05-20
Sista ansökningsdag 2016-06-10

Tillbaka till lediga jobb