Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning i statistiska metoder och modeller med tillämpningar inom biologi och/eller medicin, och undervisning inom matematisk statistik. I arbetsuppgifterna ingår dessutom handledning av examensarbeten i matematisk statistik, samt handledning av forskarstuderande. Det förväntas också att den anställde arbetar aktivt med att söka extern finansiering till verksamheten vid avdelningen och med att utveckla samarbetet med avdelningar inom universitet med verksamhet inom biologi och medicin.

Kvalifikationer
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Vid värderingen av denna är god verksamhet inom tillämpningar mot biologi och/eller medicin meriterande. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av forskning inom stokastiska differentialekvationer, approximativa Bayesianska beräkningar samt hierarkiska modeller definierade av stokastiska differentialekvationer. Sökande ska ha erfarenhet av undervisning inom regression.

Behörig till en anställning som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är, enligt 4 kapitlet 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (SFS 2010:1064). För denna anställning krävs en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i Matematisk statistik.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor, enligt 4 kapitlet 4 § högskoleförordningen, ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor (SFS 2010:1064).

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning

Bland annat krävs enligt föreskrifterna att personen har genomgått en högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. I den sammantagna bedömningen kommer också att vägas in sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra arbetsuppgifterna i anställningen väl.

Ansökans innehåll

Universitetet har antagit anvisningar för vad ansökan skall innehålla. Dessa kan hämtas här.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2016-09-01 eller snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/2604
Kontakt
  • Andreas Jakobsson, +46462224520
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-07-06
Sista ansökningsdag 2016-07-20

Tillbaka till lediga jobb