Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum (Matematik LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand i matematik med inritning mot datorseende och SLAM

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten innebär i huvudsak doktorandstudier, men upp till 20% institutionstjänstgöring kan ingå, normalt övningsundervisning i grundkurserna.

Doktorandprojektet finansieras av VR genom projektet "Visuell SLAM baserad på plana homografier". Målet med projektet är att utveckla nya metoder för automatisk kartering, lokalisering och navigering av en robot, huvudsakligen baserat på en nedåtriktat kamera. En naturlig utveckling i projektet är att också använda kameror som är riktade framåt och bakåt och även andra typer av sensorer.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har
1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande ska ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund
Det är meriterande om den sökande har goda kunskaper i matematik och dess tillämpningar inom teknik, samt god förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper i ämnet och dess tillämpningar. Erfarenhet av tillämpad matematik, speciellt datorseende, digital bildanalys och SLAM är också meriterande. Slutligen är det meriterande om den sökande har någon form av programmeringserfarenhet.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2016-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/3236
Kontakt
  • Anders Heyden, +46462228531
Publicerat 2016-09-28
Sista ansökningsdag 2016-10-19

Tillbaka till lediga jobb