Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen samt forskningsverksamheten är placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och forskarutbildning inom klinisk obstetrik och gynekologi, men också undervisning vid fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Arbetsuppgifterna förutsätter goda kunskaper i ämnet. Innehavaren förutsätts attrahera externa anslag och utöva egen kvalificerad forskning. Innehavare förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt. Att aktivt bidra i den s k tredje uppgiften för synliggörande av nya forskningsrön till media, patienter och anhöriga. Även andra arbetsuppgifte kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (enligt högskoleförordningen 4 kap 3 §). För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande ska vara kliniskt specialistkompetent i obstetrik och gynekologi och vara aktiv inom sjukvården på överordnad nivå. Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läraryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).   

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare med inriktning mot obstetrik och gynekologi, ha huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i nationell konkurrens, ha väl vitsordad kompetens som forskningshandledare och ha erfarenhet av innovation, nyttiggörande och implementering av forskningsresultat samt vara inriktad på samverkan i sitt utövande som forskare. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den sökande ska visa förmåga att leda och utveckla verksamhet (ledarskapsförmåga), samarbetsförmåga samt visa förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. Vid anställning av lärare gäller utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor http://www.med.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Ytterligare upplysningar lämnas av:
Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel 046-2228084 eller Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se
Prefekt Bo Baldetorp, tel 046-177570 eller Bo.Baldetorp@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:
Rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel 046-2227111 eller Helene.Berggren@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-06-07. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV. Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet i annat fall kontakta rekryteringshandläggare.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/115
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-06-07

Tillbaka till lediga jobb