Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Institutionen för utbildningsvetenskap är en institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Vid institutionen bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning. Institutionen samverkar med en rad skolor och skolhuvudmän. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna är några av de arbetsuppgifter som institutionen har huvudansvar för. Institutionen har dessutom ansvar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK) samt ansvarar för den Kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare samt högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet när det gäller t.ex. e-lärande.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:
- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

Projektplanen ska innehålla en beskrivning av det eller de fält som den sökande vill bidra till genom sin doktorsavhandling, en övergripande problemformulering, preliminära forskningsfrågor samt en första beskrivning av hur den sökande planerar att genomföra sitt avhandlingsprojekt.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2017-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/306
Kontakt
  • Anders Person, prefekt, anders.persson@soc.lu.se
  • Jesper Olsson, fakultetskoordinator, jesper.olsson@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-02-01
Sista ansökningsdag 2017-03-01

Tillbaka till lediga jobb