Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

NanoLund, tidigare känt som Nanometerkonsortiet, grundat 1988, stödjer och samordnar aktiviteter inom nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet. Det övergripande målet är att använda nanostrukturer för att ta itu med viktiga behov i samhället, såsom att lösa energiutmaningen och förbättra livskvaliteten.

Speciell ämnesbeskrivning
Ämnet är teorin för stokastisk och kvantmekanisk termodynamik i nanosystem, med fokus på statistiska egenskaper hos termodynamiska storheter som arbete, värme och entropiproduktion. Tyngdpunkten kommer att ligga på att få grundläggande kunskaper om icke-jämvikt, fåkroppsdynamik, korrelationer och statistik för fluktuationer i nanosystem där kvantmekanik spelar en nyckelroll. Ett viktigt mål är att ge detaljerad modellering av, och utveckla av nya paradigm för, effektiv energiomvandling i nanosystem.

Arbetet kommer att bäddas in i NanoLunds vetenskapliga miljö. Stort engagemang i och samarbete med verksamheten i Wallenberg-projektet Nanothermodynamics for optoelectronic semiconductor devices, med start 2017 och baserat på lika delar teori och experiment, förväntas. I synnerhet planeras ett nära samarbete med NanoLunds experimentella verksamhet.

Arbetsbeskrivning
Postdoktorn förväntas genomföra teoretisk forskning om stokastisk och kvantmekanisk termodynamik i nanosystem. Möjliga specifika projekt omfattar, men är inte begränsade till, statistiska beskrivningar av icke-jämvikt och termodynamiska egenskaperna hos system för energiomvandling på nanoskala, såsom solceller och termovärmemotorer, arbete och värmefluktuationsrelationer i molekylära motorer och vikningsdynamik samt drift av nanometerstora värmemotorer kopplade till fluktuerande, småskaliga, omgivningar ur jämvikt.

En stor del av arbetet kommer att utföras genom att använda avancerade analysmetoder för en statistisk beskrivning av termodynamiska och kvanttransportegenskaper, såsom halv-klassiska stokastiska vägintegraler och kvantmasterekvationer anpassade till full räkningsstatistik för arbete, värme, och entropiproduktion. De analytiska beräkningarna kommer att kompletteras med numeriska simuleringar.

Behörighetskrav
En doktorsexamen i ett ämne av relevans för projektet krävs. Alternativt, ett intyg som visar att den sökande kommer ha en doktorsexamen dagen före anställningens början måste kunna presenteras. Mycket goda kunskaper i engelska och förtrogenhet med avancerade teoretiska metoder för statistisk fysik och kvantmekanik är obligatoriska. Dokumenterad erfarenhet inom ämnen som stokastisk och kvantmekanisk termodynamik, fluktuationer och statistik i nanosystem och/eller kvantdynamik och icke-jämvikts egenskaper inom kvanttransport på nanoskalan betraktas som viktiga meriter.

Urvalet av den sökande kommer att baseras på de krav som ställs på de sökande enligt ovan, och på möjligheten att handskas med de utmaningar som skisseras i arbetsbeskrivningen. Detta inkluderar påvisad vetenskaplig skicklighet och förväntad förmåga att oberoende kunna formulera och lösa vetenskapliga frågeställningar.

Detta är en meriteringsanställning två år inriktad på forskning och anställningen är därför tänkt som ett inledande steg i karriären. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/418
Kontakt
  • Peter Samuelsson, universiteteslektor, 046-222 90 78
  • Heiner Linke, professor, 046-222 42 45
  • Ragnhild Möller, personalsamordnare, 046-222 94 58
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-03-20
Sista ansökningsdag 2017-04-26

Tillbaka till lediga jobb