Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter
Vi söker en sociolog som befinner sig i början av karriären.

Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning i sociologi på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Anställningen utgörs av minst 30 procent forskning och maximalt 70 procent undervisning och eventuell administration.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning i sociologi, av hög internationell kvalitet, med inriktning mot välfärdsforskning/socialpolitik/utvecklingsstudier samt att bedriva undervisning av hög kvalitet på samtliga utbildningsnivåer. Innehavaren av anställningen ska aktivt bidra till en positiv utveckling av institutionens forskningsmiljö. Innehavaren av anställningen ska bidra till utveckling av utbildningsprogram och kurser. Undervisning ska kunna bedrivas både på svenska och engelska. Innehavaren förväntas arbeta aktivt med projektansökningar till externa finansiärer.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom sociologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Kravprofil
Sökanden ska ha doktorsexamen i sociologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet inom välfärd/socialpolitik/utvecklingsstudier. Hög kompetens inom kvantitativ metod är meriterande. Förmåga att undervisa på både svenska och engelska är ett krav.
Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa medel är en merit.
Sökande ska kunna arbeta självständigt med både undervisning och forskning på ett ansvarsfullt och strukturerat sätt. Internationella forsknings- och undervisningserfarenheter är meriterande.
Administrativa erfarenheter är meriterande. God samarbetsförmåga är ett krav.

Bedömningsgrund
Anställningen är en meriteringsanställning varför sökande som disputerat högst sju år före utlysningen kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes utvecklingspotential avseende vetenskaplig skicklighet, förmåga att utveckla forskning inom ämnesområdet samt att erhålla externa forskningsmedel. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationellt samarbete, samt graden av progression efter avhandlingen. Stor vikt läggs vid pedagogisk förmåga. Viss vikt läggs vid administrativ skicklighet.

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

  • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering. Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
  • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs.
  • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
  • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration. Vid prövning till lektor kommer ägnas lika omsorg av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/466
Kontakt
  • Britt-Marie Johansson, Britt-marie.Johansson@soc.lu.se
  • Jan-Olof Nilsson, Jan-olof.nilsson@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-02-16
Sista ansökningsdag 2017-04-03

Tillbaka till lediga jobb