Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Konsthögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och innehåller Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och masterprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på bachelor-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.

Anställningen som professor i fri konst är inriktad mot materialbaserad film och narrativa strukturer.

Utbildningen är internationellt inriktad. Skolan strävar efter att kombinera teori och praktik till ett konstnärligt tänkande. Stor vikt läggs vid närheten till den aktuella konstscenen, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten vid skolan är flexibel med tonvikt på de studerandes individuella utveckling, där varje studerande med bas i skolans kurser och övriga undervisning, lägger upp sitt eget utbildningsprogram, i samråd med skolans lärare. De studerande vid skolan arbetar med många olika uttryck och tekniker, såväl konceptuellt som processorienterat.

Lärarna vid skolan undervisar oftast i studieblock, så att den egna konstnärliga verksamheten ska kunna löpa parallellt med undervisning. Skolan har också ett utvecklat system med gästlärare, främst i form av externa handledare.

Arbetsuppgifter
Undervisning och handledning på BFA- och MFA-nivåerna. I anställningen ingår också att arbeta med utveckling av området fri konst, både genom egen konstnärlig verksamhet och i projekt tillsammans med studenter.

Kvalifikationer

Behörighet
Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är, enligt 4 kapitlet 3 § högskoleförordningen, den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Vidare krävs en avlagd högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid konstnärlig excellens inom materialbaserad film och narrativa strukturer på internationell nivå, vilket innebär att internationell utställningserfarenhet och pågående verksamhet inom det aktuella konstlivet utgör en mycket viktig del av bedömning. 

För anställningen krävs mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder där också en pedagogisk vision för undervisning av konstnärer är av stor betydelse. Betydande vikt läggs vid erfarenhet av att undervisa på universitets- och högskolenivå.

Därutöver krävs en god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet liksom en god förmåga i övrig att leda och utveckla sin verksamhet.

Omfattning
Anställningens omfattning är 50 procent och varar i fyra år.

Instruktioner till sökande
Ansökan ska innehålla information och struktureras enligt riktlinjer för akademisk meritportfölj vid Lunds universitet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 procent
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/588
Kontakt
  • Föreståndare vid Konsthögskolan - Silvana Hed, +4640325707
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2017-04-11
Sista ansökningsdag 2017-05-02

Tillbaka till lediga jobb