Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning tillsvidare som universitetslektor i cancergenomik. Anställningen är placerad vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, men även undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter mycket goda kunskaper inom ämnesområdena cancer och genetik. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom interna och externa förtroendeuppdrag, att representera ämnet nationellt och internationellt samt administrativa uppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motvarande fem veckor eller ha inhämtat motvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten inom området cancergenomik, inte minst visad förmåga att använda de senaste högupplösande metoderna för att analysera somatiska mutationer i tumörceller. Den sökande ska ha visat avsevärd vetenskaplig skicklighet och självständighet, dokumenterat genom publikationer i högt ansedda tidskrifter samt förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag inom cancerforskning.
Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet inom undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inklusive förmåga att handleda egna doktorander.
Den sökande ska visa administrativ skicklighet och ledarskapsförmåga samt visa förmåga att interagera med det omgivande samhället. Den sökande ska uppvisa god samarbetsförmåga. Meriterande är internationella samarbeten samt uppdrag som granskare i nationella och internationella prioriteringskommittéer för anslag inom cancerforskning.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn
I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Upplysningar
Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel: 046-222 80 84, e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se  Prefekt: Magnus Abrahamson, tel: 046-222 16 48, e-post: Magnus.Abrahamson@med.lu.se

Upplysningar om ansöknings­förfarande lämnas av:
Rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel 046-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärar­förslagsnämnden. Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-08-31. Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se http://www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV) Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.
Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet. I annat fall kontakta rekryteringshandläggaren. 


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/669
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-08-31

Tillbaka till lediga jobb