Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen är placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Tjänsten kommer att vara förenad med befattning som specialistläkare/överläkare vid Division Psykiatri, Skånevård Sund. Division Psykiatri är en gemensam organisation för Region Skånes specialiserade vuxenpsykiatri, rättspsykiatri, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri. Genom Division Psykiatri kan ett samlat vårdutbud erbjudas Skånes befolkning. Divisionen har ca 3 000 medarbetare.

Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (VKP) är en enhet inom Division Psykiatri som samarbetar med Lunds universitet. Syftet med VKP är att på ett effektivt sätt underlätta samarbetet mellan akademin och Division Psykiatri för att ge dagens patienter vård av hög kvalitet samt att utveckla sjukvården för morgondagens patienter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning inom ämnet klinisk suicidforskning samt undervisning på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Innehavaren av tjänsten förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en professorsanställning, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt att representera ämnet nationellt och internationellt.

Innehavaren av anställningen ska även bidra till att utveckla den kliniska psykiatrin och det suicidpreventiva arbetet i Region Skåne och arbeta för en fortsatt dynamisk akademisk miljö vid Lunds universitet i ämnet psykiatri. Klinisk tjänstgöring på specialistnivå vid VKP och Verksamhetsområde vuxenpsykiatri i Lund ingår i arbetsuppgifterna.

Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §.

Den sökande ska vara specialistkompetent i psykiatri och ha flerårig erfarenhet av kliniskt arbete på specialistnivå samt erfarenhet av kliniskt ledarskap.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i skandinaviska språk).

Bedömningsgrunder

Till bedömningsgrunderna hör den sökandes vetenskapliga skicklighet, kliniska färdigheter, ledarskaps- och samarbetsförmåga och pedagogiska erfarenhet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig, pedagogisk samt klinisk skicklighet av betydelse för ämnet.

Vid bedömningen kommer den vetenskapliga skickligheten att tillmätas särskild vikt. Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad kompetens som forskningshandledare. Huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i konkurrens samt en bred kompetens och ledarskapsförmåga vad gäller klinisk suicidforskning och klinisk suicidprevention är meriterande, liksom genomförd längre forskningsvistelse utomlands.

Den sökande ska vidare ha visat pedagogisk skicklighet av betydelse såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå inom ämnet psykiatri.

Särskild hänsyn vid bedömningen kommer att tas till den sökandes dokumenterade förmåga att leda och utveckla samarbetet mellan universitet och sjukvård. Vidare är allmän förmåga att leda och utveckla, administrativ skicklighet och förmåga till interaktion med det omgivande samhället meriterande.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitet anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson,

tel: 046-222 80 84, e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se eller

prefekt Bo Baldetorp, tel 070 6883002 eller Bo.Baldetorp@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric,

tel 046-222 71 96, e-post: Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-01-15.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV) Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på internet om inte det av ansökan tydligt framgår att sökanden motsätter sig detta.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl. ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/677
Kontakt
  • Bo Baldetorp, +4646177570
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-11-22
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb