Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Geografi och utvecklingsstudier är Lunds universitets högst rankade ämnesområden i QS senaste internationella ranking 2018 och placerar sig på 16 respektive 28 plats i världen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS. Humanekologiska avdelningen inriktar sig särskilt på de kulturella, historiska och politiska aspekterna av de globala problem som rör hållbarhet och ojämlikhet.Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Vid den senaste internationella utvärderingen (RQ 08) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet är enligt QS universitetsranking nummer 20 i världen vilket gör det till Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2015. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi, GIS och humanekologi. Institutionen är en internationell miljö, både sett till medarbetare och studenter och engelskan utgör därför ett naturligt inslag i vardagen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet.

Ämne
Humanekologi

Humanekologiska avdelningen utgår från en miljöantropologisk och tvärvetenskaplig definition av det humanekologiska forskningsfältet. Forskning och undervisning vid Humanekologiska avdelningen behandlar förhållandet mellan människa och miljö i olika kulturella sammanhang. Ambitionen är att förena samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv i studiet av hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå. Av särskild vikt är att fördjupa naturvetenskapliga och teknologiska definitioner av miljöproblem genom att uppmärksamma aspekter som kultur, makt och global fördelning. Forskningen vid avdelningen har exempelvis behandlat ekologiskt ojämnt utbyte, globala miljöbelastningsförskjutningar, klimaträttvisa, ursprungsbefolkningars politiska ekologi, traditionell naturresurshushållning och etnobiologi.


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i humanekologi på grund- och masternivå, inklusive eventuella administrativa uppgifter. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning av hög kvalitet i humanekologi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser i humanekologi. Undervisning kan komma att ske både på svenska och engelska. Institutionen förväntar sig därför att icke skandinaviskspråkiga innehavare av tjänsten har förmåga att snabbt lära sig och behärska det svenska språket.

Behörighet
Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom humanekologi eller närbesläktat ämne, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och om särskilda skäl inte föreligger, genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtade kunskaper. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen.  Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen: http://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/strategisk_plan_2012_16_sv.pdf samt i Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet http://www5.lu.se/o.o.i.s/186.

Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens humanekologiska inriktning är särskilt meriterande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2017-08-15
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-01-31
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/681
Kontakt
  • Agnes Andersson Djurfeldt, stl prefekt , 046-2228423
  • Anders Burman, universitetslektor , 046-2226833
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-06
Sista ansökningsdag 2017-04-30

Tillbaka till lediga jobb