Lund University, Faculty of Medicine,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

Anställning som universitetslektor i infektionsmedicin förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. Institutions- och klinikplacering kommer att avgöras i samband med tillsättningen. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning vid fakultetens utbildningsorter inom infektionsmedicin på läkarprogrammet. Vidare ingår även utveckling av ämnet i linje med programmets övergripande strategier. Innehavaren förutsätts också utöva egen kvalificerad forskning, där undervisning och forskning tillsammans utgör en del av arbetstiden. Därutöver förväntas innehavaren delta i forskarutbildningen inom fakultetens olika utbildningsprogram. I anställningen kan även ingå interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå. 

I anställningen som specialistläkare/överläkare ingår klinisk tjänstgöring vid infektionsklinik. 

Behörighet

Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig. För anställning som specialistläkare/överläkare vid infektionsklinik krävs specialistkompetens i infektionsmedicin.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska uppvisa dokumenterad pedagogisk såväl som vetenskaplig skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Särskild vikt kommer att läggas på den pedagogiska skickligheten.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens. Meriterande är internationellt nätverksarbete och egna erhållna större forskningsanslag. Den sökande ska ha visat förmåga till ledarskap, förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.

Den sökande ska ha visat klinisk skicklighet inom infektionsmedicin och förmåga till självständigt kliniskt arbete på specialist/överläkarnivå.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel +46 46 222 80 84,  Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se och prefekt Bo Baldetorp, Bo.Baldetorp@med.lu.se, tel +46 70 688 30 02 eller prefekt Tommy Andersson, Tommy.Andersson@med.lu.se tel +46 40 391 167

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Aldiana Sikiric, tel +46 46 222 71 96, Aldiana.Sikiric@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-08-10. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att framgå på medicinska fakultetens hemsida i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. 

Eftersom anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort At the faculty's educational centers
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/687
Kontakt
  • Gunilla Westergren-Thorsson, +46 46 222 80 84
  • Bo Baldetorp, +46 70 688 30 02
  • Tommy Andersson, +46 40 391 167
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-12
Sista ansökningsdag 2017-08-10

Tillbaka till lediga jobb