Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Geografi och utvecklingsstudier är Lunds universitets högst rankade ämnesområden i QS senaste internationella ranking 2018 och placerar sig på 16 respektive 28 plats i världen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS. Humanekologiska avdelningen inriktar sig särskilt på de kulturella, historiska och politiska aspekterna av de globala problem som rör hållbarhet och ojämlikhet.

Arbetsuppgifter

Anställningen innehåller forskning (minst 80%) och undervisning institutions tjänstgöring (max 20%).

Anställningen är i huvudsak kopplad till forskning inom forskningsprojektet Where does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions (GONST) finansierat av NordForsk, Nordic Innovation and Nordic Energy Research (se vidare https://tinyurl.com/zkqnlqh). Projektet är ett samarbete mellan forskare och partners i Danmark (Aalborg University), Finland (University of Tampere) och Norge (SINTEF and NIFU). Det övergripande syftet med projektet är att analysera och förklara varför vissa regioner ligger före andra regioner vad gäller omvandlingsprocesser i riktning mot en grön tillväxt. Metodmässigt kommer projektet att arbeta med en mix av kvantitativa och kvalitativa analyser för att studera vilken roll humankapitalet (WP 2), teknologisk specialisering (WP3), institutionellt entreprenörskap (WP4) och policyutveckling (WP5) har vad gäller systemförändring och möjligheten till nya utvecklingstrajektorier mot en miljömässig hållbar tillväxt (WP6).

Den som erbjuds anställningen som post doc förväntas utföra forskning som är relevant inom ramarna för GONST projektet, speciellt med fokus på WP4, WP5 och WP 6. Inom dessa övergripande ramar finns emellertid stor frihetsgrad att självständigt välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer samt att välja forskningsmetoder. Vidare förväntas postdocen att stödja projektledaren i arbetet med projektets övergripande ledning och organisation.

I tillägg till ovan arbetsuppgifter i GONST finns möjligheter att också arbeta I något av nedanstående externfinansierade projekt som tematiskt är nära kopplade till GONST projektet:

 • Greening the Fleet – Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector. Finansierat av Research Council of Norway, led by SINTEF (see http://tinyurl.com/jlbzjvx).
 • REINVENT – Realising Innovation in Transitions for Decarbonisation. . Finansierat av European Commission, Horizon 2020, led by LTH, Lund University (see http://tinyurl.com/j4m56al).

Sökande skall ange i ansökan om de har intresse att bidra till något av dessa två projekt. 

Behörighet

För att anställas som postdoktor krävs att kandidaten har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne, dvs. i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller annan relevant samhällsvetenskapligt eller interdisciplinärt ämnesområde. Doktorsexamen skall ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vidare förväntas kandidaten att ha dokumenterad forskningserfarenhet i åtminstone ett av följande forskningsfält: ekonomisk geografi, innovations studier and och hållbar omvandling/tillväxt.

Bedömningsgrund

Bedömningskriterierna för tjänsten baseras i första hand på förmågan att utveckla och utföra högkvalitativ forskning relevant för området. I tillägg bedöms också pedagogisk erfarenhet/skicklighet.

De sökande bedöms utifrån följande kriterier:

 • forskningsplanens relevans och styrka;
 • relationen mellan forskningsplan och det arbete som förväntas bedrivas i ovanstående projekt
 • kvalitén och relevansen av tidigare utförd forskning i relation till anställningens krav
 • andra kvalifikationer som kan visa på den sökandes forskningsskicklighet
 • pedagogisk kompetens och undervisningsfärdigheter inom ämnen som är relevanta för institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Flytande engelska (i tal och skrift) är vidare ett krav.
 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

 • CV
 • Kopia på ditt doktorsexamensbevis och tagna kurser
 • Lista över publikationer
 • Upp till 3 stycken representativa publikationer 
 • forskningsplan (max 5 sidor) som visar vilken forskning som avses att bedrivas och hur denna hänger samman med inriktningen i de forskningsprojekt som beskrivits ovan. 
 • två rekommendationsbrev från akademin
 • Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för positionen tex. policyarbete.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket).

Ansökningar som inte inkluderar de 7 ovanstående punkterna kommer inte övervägas.

Sökande ska i sin ansökan skriva när de kan börja en eventuell anställning.

En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som specialiserar sig inom forskning.

Postdoktorn som anställs förväntas bo eller flytta till regionen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/724
Kontakt
 • Projektledare, Docent Teis Hansen, +46462223892
 • Prefekt, Karl-Johan Lundquist , +46462228413
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-03-10
Sista ansökningsdag 2017-05-01

Tillbaka till lediga jobb