Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Geografi och utvecklingsstudier är Lunds universitets högst rankade ämnesområden i QS senaste internationella ranking 2018 och placerar sig på 16 respektive 28 plats i världen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS. Humanekologiska avdelningen inriktar sig särskilt på de kulturella, historiska och politiska aspekterna av de globala problem som rör hållbarhet och ojämlikhet.

Arbetsuppgifter
Anställningen innehåller forskning (minst 80%) och undervisning, institutions tjänstgöring (max 20%).

Anställningen är kopplad till forskning inom forskningsprojektet Afrint III project Gender and pro-poor agricultural growth: nonfarm/farm linkages and village dynamics in sub-Saharan Africa finansierat av Vetenskapsrådet och Sida. Afrint III täcker sex länder (Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzania och Zambia) och utgår från en komparativ mixed-methods ansats. Anställningen fokuserar på Tanzania och innefattar litteraturöversikter, analys av existerande kvantitativa data och insamlande och analys av kvalitativa data. Mer information om projektet finns på projekthemsidan: http://www.keg.lu.se/en/research/research-projects/current-research-projects/afrint/afrint-iii

Behörighet
För att anställas som postdoktor krävs att kandidaten har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne, dvs. i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller annan relevant samhällsvetenskapligt eller interdisciplinärt ämnesområde. Doktorsexamen skall ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vidare förväntas kandidaten att ha dokumenterad forskningserfarenhet inom landsbygdsutveckling och gender med fokus på Afrika söder om Sahara. Dokumenterad erfarenhet av mixed methods, d v s kvalitativt fältarbete och tekniska kunskaper i SPSS eller STATA är ett krav. Flytande engelska i tal och skrift är också ett krav. Kunskaper i Kiswahili är meriterande liksom beredskap att arbeta i multidisciplinära team med inslag av GIS och fjärranalys.

Bedömningsgrund

Bedömningskriterierna för tjänsten baseras i första hand på förmågan att utveckla och utföra högkvalitativ forskning relevant för området. I tillägg bedöms också pedagogisk erfarenhet/skicklighet. Sökande måste kunna uppvisa dokumenterad forskningsförmåga genom sin doktorsavhandling och/eller andra publikationer.

De sökande bedöms utifrån följande kriterier:

 • kvalitén och relevansen av tidigare utförd forskning i relation till anställningens krav
 • andra kvalifikationer som kan visa på den sökandes forskningsskicklighet
 • pedagogisk kompetens och undervisningsfä̈rdigheter inom ämnen som är relevanta för institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

 • CV
 • Kopia på ditt doktorsexamensbevis och tagna kurser
 • Lista över publikationer
 • Upp till 3 stycken representativa publikationer
 • Ett brev som beskriver sökandes forskningsprofil och dennes lämplighet för anställningen (maximalt 2000 ord)
 • Två rekommendationsbrev från akademiska referenter

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket).

Ansökningar som inte inkluderar de sex ovanstående punkterna kommer inte att övervägas. Sökande ska i sin ansökan skriva när de kan börja en eventuell anställning.

En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som specialiserar sig inom forskning.

Postdoktorn som anställs förväntas bo eller flytta till regionen och närvara på arbetsplatsen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/725
Kontakt
 • Prof. Agnes Andersson Djurfeldt, stl prefekt , 0462228423
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-04
Sista ansökningsdag 2017-05-14

Tillbaka till lediga jobb