Lunds universitet, ,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen finansieras av medel ur en donation från Bente Rexed stiftelse under fyra år. Till anställningen hör ett forskningsanslag om 150 tkr/år som också är en donation från stiftelsen.

Anställningen är placerade vid Medicinska Fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med tillsättning. Befattningen är tidsbegränsade till fyra år.

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning och forskarhandledning. Som biträdande universitetslektor förväntas du också meritera dig inom undervisning. Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexament eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång (4 kap 12a högskoleförordningen samt lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning, dnr P E2013/365).

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor enligt nedan.Den sökande ska ha avlagt doktorsexeman inom det neurovetenskapliga området.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska visa god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet av relevans för förståelse eller behandling av nervsystemets sjukdomar samt visa god pedagogisk förmåga. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande ska visa förmåga att generera forskningsanslag.

Dokumenterad förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning är meriterande. Särskild vikt kommer också att tillmätas den sökandes utvecklingspotential samt förutsättning att kunna uppnå behörighet för anställning som universitetslektor inom fyra år.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för att ha den förmåga som behövs att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, http://www.med.lu.se/lfn  under rubriken Regelverk.

En förutsättning för att anställas som universitetslektor kommer att vara att det finns externa medel som kan täcka anställningen.

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson,
tel: +46 46-222 80 84, e-post:mail to:Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av personalchef Kajsa Johnsson,
tel: + 46 46-222 08 22, e-post: mail to:

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-10-12.

Ansökan
redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet om det inte av ansökan tydligt framgår att sökande motsätter sig detta.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/745
Publicerat 2017-09-07
Sista ansökningsdag 2017-10-12

Tillbaka till lediga jobb