Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Som del av den dynamiska utvecklingen vid Medicinska fakulteten i Lund inbjuds framgångsrika forskare att söka en anställning som professor i pediatrik. Anställningen kommer antingen att placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund eller vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid verksamhetsområde barnmedicin, Skånes Universitetssjukhus. Barnmedicinska kliniken är regionklinik för barnmedicin i södra sjukvårdsregionen och har verksamhet i både Lund och Malmö.

 Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår forskning, forskarutbildning och undervisning vid fakultetens grundutbildningar, vilket förutsätter goda kunskaper i ämnet pediatrik. Andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som professor inkluderar viss administration, interna och externa förtroendeuppdrag nationellt och internationellt.
Befattningen innebär ett samordningsansvar för ämnet barnmedicin vid fakulteten.

Inom ramen för specialist/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. 

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §.

Den sökande ska vara specialistkompetent i pediatrik och ha dokumenterad klinisk självständighet.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).   

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat avsevärd vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är det meriterande om den blivande innehavaren innehar huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i nationell eller internationell konkurrens. Erfarenhet av translationell och i vården implementerbar forskning är meriterande. 

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå. 

Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad ledarskapsförmåga, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Den kliniska kompetensen ingår i bedömningsgrunderna. 

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitet anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning. 

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson,
tel: 046-222 80 84, e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se eller

prefekt Bo Baldetorp, tel 070-688 30 03 eller Bo.Baldetorp@med.lu.se

prefekt Kristina Åkesson, tel 070-561 47 20 eller Kristina.Akesson@med.lu.se

Upplysningar om ansöknings­förfarande lämnas av personalchef Kajsa Johnsson,
tel 046-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärar­förslagsnämnden. Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-09-25.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV) Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsav­skrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Inter­net om inte det av ansökan tydligt framgår att sökanden motsätter sig detta. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/839
Publicerat 2017-08-10
Sista ansökningsdag 2017-09-25

Tillbaka till lediga jobb