Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik har under de senaste åren varit den snabbast växande delen av fysiska institutionen, med för närvarande mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi (www.sljus.lu.se).

Arbetsuppgifter
Avdelningen för synkrotronljusfysik vid fysiska institutionen är för närvarande inne i en dynamisk och expansiv fas, och ett antal nya forskningsprojekt inom katalys, elektrokemi, nanostrukturer, nanomaterial och avbildning har nu tagit fart. Bland dessa projekt finns ett starkt fokus på att utföra in situ-ytstudier av kemiska reaktioner under starkt reaktiva förhållanden som är relevanta för tillämpningar. Sådana studier är nödvändiga för att förstå sambandet mellan struktur och funktion för det aktiva materialet och de resulterande produkterna, viktiga ingredienser för den fortsatta utvecklingen av nya katalysatorer eller effektivare elektroder eller batterier. Reaktionsmiljöerna gör elektronbaserade metoder oanvändbara, på grund av den korta fria medelvägslängden för elektroner, och istället använder vi röntgenstrålning för att utnyttja dess långa fria medelvägslängd.

För detta ändamål har avdelningen under lång tid utfört synkrotronljusbaserade operando röntgendiffraktionsundersökningar. Nyligen har vi också utvecklat laserinducerad fluorescens för katalys i ett samarbete med avdelningen för förbränningsfysik, vilket har genererat ett nytt sätt att detektera reaktanter eller produkter under en katalytisk reaktion.

Anställningen som projektledare kommer att ha fokus på att testa en kombinerad uppställning för röntgendiffraktion och laserinducerad fluroscens. Uppställningen kommer att optimeras för transmissions-ytröntgendiffraktion i kombination med laserinducerad fluroscens med hjälp av reaktionsceller som är relevanta för katalys och elektrokemi. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med andra medlemmar i divisionen.

Den sökande kommer också att ha möjlighet att använda kompletterande tekniker tillgängliga inom avdelningen och vid Lunds NanoLab, såsom STM, AFM, TPD, LEED, LEEM, PEEM och SEM. Det är också möjligt att utföra forskning på andra röntgenanläggningar och i samarbete med ledande forskargrupper vid andra universitet och institut.

Projektledaren kommer att ingå i den grupp som ansvarar för in situ-röntgendiffraktionsexperiment vid avdelningen. Som sådan kommer kandidaten att delta aktivt i forskningsteamet och i utvecklingen av de planerade kombinerade experimenten.

Vi förväntar oss att du är mycket motiverad till att bidra till vetenskapliga framsteg inom projektet. Du är praktiskt lagd och trivs med att arbeta både i labbet och med krävande dataanalys och tolkning.

Kvalifikationer
Vid tjänstetillträde måste du som söker ha avlagt doktorsexamen i fysik, kemi, materialvetenskap eller något besläktat ämne.

Bedömningsgrunder
Att behärska engelska flytande i tal och skrift är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av att utföra och tolka laserinducerad fluorescens-experiment i reaktiva miljöer är ett krav. De måste ha dokumenterad omfattande erfarenhet av att arbeta med instrumentering för ultrahögt vakuum. Dokumenterad erfarenhet med ytfysiktekniker såsom sveptunnelmikroskopi, fotoemission och lågenergetisk elektrondiffraktion är meriterande.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-07-01
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2017-09-30
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/895
Kontakt
  • Edvin Lundgren, professor, +46 46 222 41 54, edvin.lundgren@sljus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-04-18
Sista ansökningsdag 2017-05-02

Tillbaka till lediga jobb