Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Humant dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) är ett integralt protein i det inre mitokondriemembranet (IMM) som katalyserar det fjärde steget av de novo pyrimidin biosyntesen, och är funktionellt ansluten till andningskedjan via ubikinon Q10. Humant DHODH är ett väl validerat mål för anti-inflammatoriska läkemedel, och flera mutationer i människans DHODH har identifierats som orsak till Millers syndrom, en ovanlig genetisk sjukdom.

Detta projekt syftar till att undersöka funktionen av DHODH i ett icke-kristallint, fysiologiskt relevant, membranbundet tillstånd med hjälp av neutron reflektometri i kombination med andra lämpliga mätmetoder. Genom att använda en ny kombination av rekombinant proteinproduktion och inmärkning av lipider med deuterium i jäst-cellkulturer, kommer vi att karaktärisera orienteringen och konformationen av DHODH i mitokondriemembranet, mekanismerna för inbinding av substrat / hämmare samt de effekter som uppstår av de mutationer som orsakar Millers syndrom. Projektet är ett nära samarbete med European Spallation Source (ESS) i Lund och Institut Laue Langevin (ILL) i Grenoble, Frankrike, och kommer att innebära vistelser vid båda anläggningarna.

De insikter och metoder som utvecklats i detta projekt kommer dessutom användas i ett antal tester där protein-lipid-interaktioner med betydelse för människors hälsa studeras med neutron reflektometri.

Kvalifikationer

Grundutbildning (masterexamen) i molekylärbiologi, biokemi, bioteknik, kemi eller motsvarande (den sökandes grundutbildning bör innehålla en betydande andel av kemi, molekylärbiologi, mikrobiologi och biokemi) krävs.

Tidigare erfarenhet av analytisk kemi, lipid membraner, molekylärbiologiska tekniker, cellodlingstekniker och rekombinant proteinproduktion är mycket önskvärt, liksom tekniker som kommer att användas i projektet så som LC, HPLC, GC, NMR och mass-spektroskopi.

Specifik erfarenhet av en eller flera av följande ses som en fördel:
- baculovirus expression vector system (BEVS)
- jäst
- Proteinbiokemi / karaktärisering av proteiner
- enzymologi
- Pyrimidin biosyntes
- lipidextraktion och där till relaterade analystekniker
- QCM-D, ellipsometri, neutron reflektometri / SANS or SAXS

Den framgångsrike sökande bör ha god vana av att arbeta självständigt, med en bevisad förmåga att analysera och presentera vetenskapliga data.
Flytande i tal och skrift på engelska är ett absolut krav, liksom god dokumentationsförmåga och praktiska färdigheter i laboratoriet. Den sökande kommer att arbeta med Lunds Protein Produktion Platform (LP3) och DEMAX-plattformen  (European Spallation Source (ESS)) i Medicon Village. Därför är förmågan att anpassa sig till de lokala säkerhetspraxis och etablerade arbetsrutiner och ett åtagande att arbeta synergistiskt och i team med andra avgörande. Detta projekt är ett nära samarbete mellan Lunds universitet, ESS och Institut Laue Langevin (ILL), Grenoble (Frankrike) och kommer att innebära resor till ILL i Grenoble i minst två månader per år och eventuellt till andra neutronanläggningar för att utföra experiment.


Särskilda krav för denna position:

Tidigare erfarenhet av att arbeta med celler eller mikroorganismer på cellulär och molekylär nivå krävs alternativt tidigare erfarenhet av lipidextraktion och karaktärisering med hjälp av analytisk kemi / kromatografiska metoder. Goda analytiska och matematiska färdigheter är väsentliga för arbetet med neutronspridning. Flytande engelska i både tal och skrift är ett absolut krav. En bevisad förmåga att använda och analysera vetenskaplig litteratur samt att skriva vetenskapligt krävs (t ex diplom eller Examensarbete, projektrapport eller liknande). Tidigare fackgranskade publikationer är en fördel. Tidigare erfarenhet av relevanta X-ray eller neutronspridnings-metoder är en fördel. Tidigare erfarenhet av att arbeta i ett forskningslaboratorium är en fördel (t ex sommarpraktik eller liknande).

Att den sökande har möjlighet att tillbringa ett par månader per år vid ILL och att resa till experiment vid andra neutronanläggningar, samt att ibland arbeta kvällar / helger under experiment är ett absolut krav. EU-medborgarskap är en fördel, men inget krav.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 oktober 2017, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/908
Kontakt
  • Wolfgang Knecht, universitetslektor, +46 46 222 77 85, wolfgang.knecht@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-03-27
Sista ansökningsdag 2017-05-15

Tillbaka till lediga jobb