Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskarutbildningsämne

Miljö- och energisystem

Omställning till vätgasbaserad järnframställning i stålindustrin

Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola söker en doktorand med inriktning mot studier av teknik och system, strategier för genomförande, och styrning för en omställning till vätgasbaserad järnframställning. Miljö- och energisystem är en tvärvetenskaplig avdelning som bedriver forskning och undervisning kring samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi och hållbar utveckling. 


Doktorandanställningen finansieras av Energimyndigheten inom ramen för projektet HYBRIT RP1 (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology - Research Programme 1).

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att ägna 100 % av sin tid åt forskarutbildning under fyra år, eller längre beroende på omfattning av institutionstjänstgöring (högst 20 %), dock som längst fem år. Forskarutbildningen i Miljö- och energisystem består dels av forskarkurser och dels av forskning som bedrivs både i samarbete och självständigt.

Syftet är att undersöka möjliga vägar till att göra värdekedjorna för energi-gruva-järn-stål fossilfria. Vätgas istället för kol som reduktionsmedel är det mest lovande alternativet för järn- och stålindustrin vilket medför stora förändringar i energisystemen, järnmalmsförädling och stålframställning, samt marknader och politik.

Doktoranden kommer att arbeta i work package 6 som handlar om systemintegration, vägar till omställning och policystrategier. Det omfattar litteraturstudier och analyser kring teknik och systemutveckling, analyser av hur och var fossilfritt stål kan introduceras, för- och nackdelar med olika styrmedel, samt industri- och innovationspolitiska implikationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som


  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller

  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 


Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

För anställningen krävs goda kunskaper i engelska, muntligt såväl som skriftligt. Arbetet inom doktorandprojektet kommer att bedrivas tvärvetenskapligt. För doktorandtjänsten söker vi därför en civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot i första hand kemiteknik. Meriterande är erfarenhet av utbildning eller forskning inom industriell symbios, livscykelanalys, vätgas (t ex produktion, lagring, transport), och reduktion/oxidation av järn.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand arbetar dock i viss omfattning med undervisning, annan forskning och administration.

Som doktorand arbetar du tillsammans med dina handledare och aktuella projektgrupper. Doktorandarbetet kommer att innebära kontakter med olika organisationer och företag, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på engelska. Vi lägger stor vikt vid förmågan att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt. Särskild vikt läggs vid intresse för, eller erfarenhet av, forskning kring vätgassystem.

God analytisk förmåga samt förmåga att snabbt tillgodogöra sig olika ämnesmässiga perspektiv är viktiga bedömningsgrunder.Instruktioner för ansökan Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Kontaktuppgifter för anställningen:

Lars J. Nilsson, Professor, 046-222 46 83, Email: Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/935
Kontakt
  • Lars J. Nilsson, 046-462224683
Publicerat 2017-04-12
Sista ansökningsdag 2017-05-03

Tillbaka till lediga jobb