Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningarna är placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och förenad med befattning som specialistläkare/överläkare inom rättsmedicinalverket med klinisk placering i Lund.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i främst undervisning men också forskning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten.

Undervisning sker på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Anställningen innefattar också forskning.

Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motvarande fem veckor eller ha inhämtat motvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Den sökande ska vara specialistkompetent inom ämnet rättsmedicin. Enligt socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet skall visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.

Vikt kommer också att fästas vid vetenskaplig skicklighet, förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet.

Vidare är förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag meriterande. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer att tillmätas betydelse.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället. Vidare är förmåga att leda och utveckla administrativ skicklighet meriterande.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning. 

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström,
tel: 046-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

eller prefekt Patrik Midlöv, tel: 040-39 13 63, e-post: Patrik.Midlov@med.lu.se

Upplysningar om ansöknings­förfarande lämnas av personalchef Kajsa Johnsson,
tel 046-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärar­förslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeprotal senast 21 augusti 2018.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/970
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-08-21

Tillbaka till lediga jobb