Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Introduktionstext:

Vi söker en doktorand som ska arbeta inom projektet CarboScale. Projektet syftar till förbättrad kunskap om kolutbyte på ekosystemnivå. I synnerhet kommer projektet att studera effekter av rumslig heterogenitet och temporala variationer i vegetation och markyta på ekosystemets kolflöden, samt att ta fram metodik för att skala upp fluxdata från torn till landskapsnivå med hjälp av spektrala index beräknade från fjärranalysdata. Projektet kommer att integrera mikrometeorologi med nya fjärranalysdata från mark, obemannade farkoster (UAV), och högupplösande data från Copernicus-satelliterna. En översikt av projektet ges här: http://web.nateko.lu.se/Personal/Lars.Eklundh/material/CarboScale_project_overview.pdf

Arbetsuppgifter:

Doktoranden kommar att arbeta inom projektet CarboScale som en del av doktorandutbildningen vid INES. Det huvudsakliga arbetet är oberoende forskning inom projektets ramar, i samarbete med ett handledarteam. Forskningen inkluderar teoretiska såväl som praktiska delar, inklusive datainsamling, dataanalys, modellutveckling och –tester, samt akademisk publikation av resultaten. Periodiska fältarbeten kommer att utföras under växtsäsongerna. Doktorandstudierna inkluderar också kurser och en möjlighet att utföra en begränsad mängd undervisning på kandidat- och masternivå. Studenten kommer att arbeta på Geocentrum i Lund.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande förväntas ha en universitetsexamen (MSc eller liknande) i naturvetenskap eller teknik. En utbildning i Naturgeografi, fysik eller som miljöingenjör är att föredra. Dokumenterad erfarenhet av fjärranalys och kolcykel-studier är en fördel. Likaså är erfarenhet av vetenskaplig publicering på engelska en erfarenhet, liksom giltigt körkort. Flytande skriven och talad engelska är ett krav. Kriteria för urval av studenten inkluderar en bedömning av ovanstående egenskaper, skicklighet i dataanalys (matematik, statistik, datorprogrammering), förmåga att samarbeta, oberoende, och skicklighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse, tidigast i juni
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/989
Kontakt
  • Lars Eklundh, Professor, 046-222 96 55, lars.eklundh@nateko.lu.se
  • Natalie Nyman, Personaladministratör, 046-222 78 30, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-03
Sista ansökningsdag 2017-04-24

Tillbaka till lediga jobb