Lunds universitet, Inst för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är en tvärvetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som idag genom sina anställda omfattar tjänstevetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi och ekonomisk geografi, sociologi, etnologi, historia och miljöstrategi. Institutionen kombinerar branschnära utbildning i service management med forskning och forskarutbildning i tjänstevetenskap. Utbildningsprogrammen på kandidat- och masternivå har i den senaste nationella utvärderingen av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå fått mycket gott omdöme. Institutionen har också varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel.

Institutionen utbildar inom detaljhandel, hälsa, hotell & turism, logistik och jämställdhet & mångfald. Forskningen som bedrivs är ofta kopplad till dessa fält, och omfattar bland annat servicemöten och servicearbete, ledning och organisering av tjänster, hållbarhet, samt konsumtion och konsumtionskultur.

Kravprofil

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Anställningen utgörs av minst 50% undervisning. Anställningen är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar

 • Utveckla forskning inom tjänstevetenskap.
 • I detta ingår att aktivt söka externa forskningsmedel och aktivt bidra till institutionens forskningsmiljö.
 • I de pedagogiska arbetsuppgifterna ingår att bedriva undervisning på grundläggande och avancerad nivå och av hög kvalitet.
 • I detta ingår även kursansvar och ev program- eller inriktningsansvar och handledning av studenter som skriver uppsatser/examensarbeten.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen inom för ämnet relevant område eller
 • uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, samt engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Erfarenhet av undervisning inom tvärvetenskapliga miljöer.

Ansökan

Samtliga handlingar som åberopas måste vara inskickade (uppladdade) senast sista ansökningsdag. Ingen komplettering medges efter detta datum.

Villkor

Anställningen är en meriteringsanställning om fyra år.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

---

Befordran till universitetslektor i tjänstevetenskap

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidare anställning som
universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:
 
• Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering. Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
 
• Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs.
 
• Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
 
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 
• Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration. Vid prövning till lektor kommer ägnas lika omsorg av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1069
Kontakt
 • Christer Eldh, prefekt, 042-35 66 40
 • Eerika Saaristo, studierektor, 042-35 65 03, eerika.saaristo@ism.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-17
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb