Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
Sökande ska ha doktorsexamen i biokemi, cellbiologi eller liknande ämne. En person som innehar en utlänsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen är behörig att anställas. De tre viktigaste kriterierna för bedömningen av sökande är: 1. Vetenskaplig kompetens inom cancerforskning bevisad med publikationer i internationella peer-granskade tidskrifter 2. Erfarenhet av metoder specifika för cancerforskning i synnerhet med fokus på hur cancerceller interagerar med sin omgivning som extracellular matrix och/eller immunsystem. 3. Mycket god kännedom av avancerad flödescytometri. Postdocerfarenhet är önskvärt. Tidigare erfarenhet av lämpliga metoder inom odling av celler /cellinjer och primära celler), cancer-specifika callassay (tex. adhesion, migration, invasion, apoptos), real-time Q-PCR, gen nedreglering med siRNA, interaktioner mellan proteiner, mikroskopi (tex. immunofluorescens med konfokalmikroskopi, elektron mikroskopi, live imaging) är önskvärda. Kandidaten måste behärska engelska språket flytande, såväl i tal som i skrift. Vi förutsätter att du har god kommunikationsförmåga samt intresse att lära ut flödescytometri till alla gruppmedlemmar. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består frmst i att bedriva forskning kring påverkan som komplementsystem ocg fram för allt dess hämmare har på cancerutveckling. Projektet kommer att genomföras i forskargruppen som leds av prof. Anna Blom. Även ansvaret för flödescyometriutrustning inklusive utbildning av nya användare ingår. Handledning av studenter kan förekomma likaså presentation av resultat på konferenser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1074
Kontakt
  • Anna Blom, +4640338233
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-05-04

Tillbaka till lediga jobb