Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Geografi och utvecklingsstudier är Lunds universitets högst rankade ämnesområden i QS senaste internationella ranking 2018 och placerar sig på 16 respektive 28 plats i världen. Institutionen har nära kopplingar till centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS.

Arbetsuppgifter
Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Forskningen skall bedrivas inom kulturgeografi och ekonomisk geografi och med fördel ansluta till något av de forskningsområden som bedrivs vid institutionen (för vidare information se: http://www.keg.lu.se) Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns att hämta på: http://keg.lu.se/forskarutbildning

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi har den som minst har 30 högskolepoäng på avancerad nivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande på avancerad nivå. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1. Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi
2. Examensbevis och betyg
3. Uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i kulturgeografi eller ämne som bedöms likvärdigt
4. Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord / 4 sidor) som anknyter till den forskning som bedrivs vid institutionen (se vidare beskrivning av institutionens forskningsprofil och forskningsprojekt på http://www.keg.lu.se).
5.Övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen

Ansökan skall vara på engelska och sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Om det uppkommer frågor gällande ansökningsförfarandet i sökandeportalen, vänligen kontakta Jill Moberger, jill.moberger@sam.lu.se, 46 46 222 68 97. Specifika frågor gällande tjänsten ställs till kontaktpersonerna nedan.

Villkor
Tidsbegränsad anställning på fyra år enligt HF 5 kap 7§. Antal lediga befattningar är minst 1 och max 3.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1091
Kontakt
  • Karl-Johan Lundquist, prefekt , 046-222 84 13, karl-johan.lundquist@keg.lu.se
  • Agnes Djurfeldt, stl prefekt , 046-222 84 23, agnes.andersson_djurfeldt@keg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-08
Sista ansökningsdag 2017-09-01

Tillbaka till lediga jobb