Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Alla hjärnor använder sinnesinformation för att bedöma det nuvarande tillståndet i världen, jämföra det med önskat tillstånd och skapa beteendekommandon för att korrigera om dessa inte matchar varandra. Vårt mål är att förstå de bakomliggande neurala mekanismerna, på nivå av enskilda nervceller. För att lyckas med detta använder vi oss av insektshjärnor och kombinerar intracellulär fysiologi, 3D neuroanatomi, konnektom, beteende och datormodellering av flera olika insektsarter. Vi använder navigationsbeteende och navigeringsbeslut som en modell för hur hjärnan styr beteende utifrån sinnesinformation i en region i hjärnan som kallas centralkomplexet (CX).

Vi vet att CX får information om den aktuella kroppsvinkeln och innehåller en uppsättning av huvudriktningsceller (representerar aktuell kurs), vilket skapar en referensram för sinnesinformation som är relevant för beteende. Men vilken information kombineras med detta referenssystem? Projektet kommer att fokusera på att karaktärisera visuell input till den övre indelningen av centralkroppen (CBU), en del av CX som är väl lämpad för att utföra denna integration. Olikt de återstående delarna av CX, som är mycket konserverade bland insekter, verkar CBU hysa många artspecifika neuroner och tar emot input från hela hjärnan. Vår hypotes är att CBUs inputceller utgör en viktig "pathway" som signalerar om all information i miljön som för närvarande är relevant för beteende (dvs en "vad-pathway"), vilket kompletterar den redan beskrivna "var-pathway".

Doktorandprojektet (som är en del av ett större projekt som finansieras av ERC) kommer att delas in i två faser: I den inledande fasen ska vi fastställa vilka sinnessignaler som är närvarande i CBUs inputceller. Huvudsakliga metoder är visuell stimulans under in vivo intracellulär elektrofysiologi, kombinerat med toppmodern neuroanatomi (konfokalmikroskopi och EM-baserade konnektom). Som modell använder vi den mycket robusta och lättillgängliga humlan (Bombus terrestris), vilket gör det möjligt att kombinera beteendeexperiment med elektrofysiologi och neuroanatomi. Eftersom vi förväntar oss att informationen i CBUs input pathway beror på djurets aktuella läge, kommer vi, i en andra fas av projektet, lägga till relevans för definierade stimuli genom att träna humlorna att associera dessa stimuli med antingen belöning eller bestraffning. Dessa tränade humlor kommer sedan att användas för att registrera nervrespons på de belönande/bestraffande stimuli. Målet är att identifiera hur stimuli-relevans förändrar representationen av sinnesinformation i hjärnan, dvs hur samma sinnessignaler genererar motsatt önskad flygriktning.

Kvalifikationer

Den sökande bör ha en bred och gedigen bakgrund inom neuroetologi och neurovetenskapliga metoder, och ha utmärkta meriter. Utmärkta kunskaper i engelska (tal och skrift) är viktigt och vi förväntar oss att den sökande är bra på att samarbeta i grupp.  Önskvärda färdigheter är: grundläggande erfarenhet av elektrofysiologiska metoder och konstruktion av sådan utrustning, MatLab programmering, Arduino programmering (helst för stimuli kontroll), utformning av visuella stimuli, beteendeexperiment, konfokalmikroskopi och neuroanatomiska tekniker.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2017-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1092
Kontakt
  • Stanley Heinze, forskare, +46 46 222 14 17, stanley.heinze@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-05
Sista ansökningsdag 2017-04-30

Tillbaka till lediga jobb